Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 16.11.2020 klo 17:30 - 23:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
154   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
155   Val av protokolljusterare
156 Godkännande av detaljplanen Åbron
157 Godkännande av en ändring av detaljplanen Kockängen
158 Motion om att slopa byggande av betong och armerad betong och övergå till träbyggande
159 Motion om planering av röstningsställena i kommunalvalet 2021 i samarbete med de unga
160 Motion om att ta hänsyn till konst i en byggd, hållbar miljö
161 Motion om att anvisa fd Mattby hälsostation för invånar- och organisationsanvändning eller tillfälligt som invånarlokal
162 Motion om utvidgning av Centralparken
163 Motion om att förbättra trafikförbindelserna i Hemtans
164 Motion om att utöka och skapa mångsidigare livsmiljöer för ängsarterna i Esbo
165 Motion om en årlig inventering av fågelbeståndet i Finno
166   Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ledamot Uppgift
Mykkänen Kai ordförande
Aaltonen Juri ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Ahtola Anitra ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Ali Habiba ledamot
Anthoni Mari ledamot
Elo Simon ledamot
Elo Tiina ledamot
Erämaja Elias ledamot
Gestrin Christina ledamot
Granberg Fred ledamot
Grönroos Simo ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Helenius Mika ledamot
Hellström Martti ledamot
Hertell Sirpa ledamot
Holma Jussi ledamot
Hopsu Inka ledamot
Hosia Helka ledamot
Hyrkkö Saara ledamot
af Hällström Nina ledamot
Jalonen Jaana ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Kauma Pia ledamot
Kauste Mika ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo ledamot
Kiijärvi Laura ledamot
Kilpi Jukka ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Konttas Hanna ledamot
Koponen Noora ledamot
Kähärä Juhani ledamot
Laakso Mikko ledamot
Lahtinen Teemu ledamot
Laiho Mia ledamot
Laukkanen Antero ledamot
Lintunen Kai ledamot
Luhtanen Leena ledamot
Lönnqvist Bo ledamot
Markkula Markku ledamot
Mustakallio Kristiina ledamot
Niemi Marika ledamot
Nieminen Pinja ledamot
Oila Kimmo ledamot
Palomäki Ulla ledamot
Partanen Henna ledamot
Pentikäinen Aulikki ledamot
Portin Anders ledamot
Raunu Päivi ledamot
Rossi Yrjö ledamot
Rukko Anna ledamot
Ruoho Veera ledamot
Råman Diana ledamot
Sistonen Markku ledamot
Soini Timo ledamot
Särkijärvi Jouni J. ledamot
Tolvanen Kari ledamot
Torkki Markus ledamot
Uotila Kari ledamot
Viljakainen Paula ledamot
Virtanen Rauli ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Wessman Jaana ledamot
Åkerlund Kirsi ledamot
Özdemir Ekim ledamot
Wanne Elina ersättare
Kerola Hannele ersättare
Otsolampi Helka ersättare
Louhelainen Kirsi ersättare
Saramäki Sara ersättare
Siivola Marjaana ersättare
Salmela Niklas representant för ungdomsfullmäktige
Mäkelä Jukka stadsdirektör
Metso Juha omsorgsdirektör
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Isotalo Olli teknisk direktör
Syrjänen Markus förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Konttas Ari finansieringsdirektör
Tyry-Salo Satu kommunikationsdirektör
Valve Jorma strategidirektör
Rosenberg Heidi förvaltningssekreterare, teknisk sekreterare
Majuri Jouni stadssekreterare, sekreterare