Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 02.12.2020 klo 17:33 - 21:28 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
93   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
94   Val av protokolljusterare
95 Justering av elevupptagningsområden för de svenskspråkiga skolorna i Esbo (bordlagt 19.11.2020)
96   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner

Ledamot Uppgift
Lönnqvist Bo ordförande
Meurman Kristian medlem
Ahjolinna Pia ersättare
Becker Emilia medlem
Grönholm Bo medlem
Gästrin Eva-Lena medlem
Helenius Jani medlem
Karlemo Pontus medlem
Kivilaakso-Wellmann Eva medlem
Korhonen Anna medlem
Krogius Edward medlem
Paatero Hanna medlem
Wenman Mikaela medlem
Vuornos Henrik representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Westerlund Mia förvaltningschef
Lanu Karolina informatör
Pullinen Paula sekreterare

Till påseende  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Början av 03.12.2020