Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 25.01.2021 klo 17:30 - 22:57 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Förlorad valbarhet och fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och ledamot i stadsplaneringsnämnden
4   Förlorad valbarhet och fyllnadsval: Ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden
5   Förlorad valbarhet och fyllnadsval: ersättare i revisionsnämnden
6   Begäran om avsked och fyllnadsval: ersättare i direktionen för Räddningsverket
7 Ungdomsfullmäktiges initiativ och ställningstaganden år 2020
8 Godkännande av projektplanen för daghemmet Espoonlahden päiväkoti 2
9 Godkännande av projektplanen för en nybyggnad av Kalajärven koulu, Kalajärven päiväkoti och Kalajärven nuorisotila
10 Godkännande av en ändring av detaljplanen Kaitans metrocentrum i stadsdel 31 Kaitans, område nr 441415
11 Godkännande av detaljplanen Milkärr II i Björnkärr, område nr 631900
12 Godkännande av en ändring av detaljplanen Kägelviksporten i stadsdel 10 Otnäs, område nr 220835
13 Godkännande av Esbo stads dagvattenprogram 2020
14 Motion om Esbos deltagande i ett försök med tvåårig förskoleundervisning
15 Motion om ordnande av skolskjuts till två adresser
16 Motion om användningen av sommarsedeln för unga
17 Motion om att göra en utredning om en småbåtshamn vid Långträsk i Dalsvik
18 Motion om att göra Björnholm till ett attraktivt objekt genom att värna om och dra nytta av den kulturhistoriskt värdefulla miljön och naturen
19   Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ledamot Uppgift
Mykkänen Kai ordförande
Aaltonen Juri ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Ahtola Anitra ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Ali Abdirahman ledamot
Ali Habiba ledamot
Anthoni Mari ledamot
Elo Simon ledamot
Elo Tiina ledamot
Erämaja Elias ledamot
Gestrin Christina ledamot
Granberg Fred ledamot
Grönroos Simo ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Wanne Elina ersättare
Hellström Martti ledamot
Hertell Sirpa ledamot
Holma Jussi ledamot
Hopsu Inka ledamot
Finström Verna ersättare
Hyrkkö Saara ledamot
af Hällström Nina ledamot
Jalonen Jaana ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Kasvi Jyrki ledamot
Kauma Pia ledamot
Kauste Mika ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo ledamot
Sammallahti Tere ersättare
Kilpi Jukka ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Konttas Hanna ledamot
Koponen Noora ledamot
Kähärä Juhani ledamot
Laakso Mikko ledamot
Lahtinen Teemu ledamot
Laiho Mia ledamot
Laukkanen Antero ledamot
Lintunen Kai ledamot
Luhtanen Leena ledamot
Lönnqvist Bo ledamot
Markkula Markku ledamot
Mustakallio Kristiina ledamot
Nevanlinna Risto ledamot
Niemi Marika ledamot
Nieminen Pinja ledamot
Oila Kimmo ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Palomäki Ulla ledamot
Partanen Henna ledamot
Pentikäinen Aulikki ledamot
Portin Anders ledamot
Pursula Tiina ledamot
Raunu Päivi ledamot
Rossi Yrjö ledamot
Rukko Anna ledamot
Ruoho Veera ledamot
Råman Diana ledamot
Sistonen Markku ledamot
Soini Timo ledamot
Särkijärvi Jouni J. ledamot
Aho Tuomas ersättare
Torkki Markus ledamot
Uotila Kari ledamot
Viljakainen Paula ledamot
Virtanen Rauli ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Wessman Jaana ledamot
Åkerlund Kirsi ledamot
Özdemir Ekim ledamot
Virolainen Juho representant för ungdomsfullmäktige
Mäkelä Jukka stadsdirektör
Svahn Sanna vik. omsorgsdirektör
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Isotalo Olli teknisk direktör
Syrjänen Markus förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Konttas Ari finansieringsdirektör
Pajakoski Johanna kommunikationschef
Tammensalo Carita teknisk sekreterare
Majuri Jouni stadssekreterare, sekreterare