Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 18.02.2021 klo 17:30 - 20:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
10   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
11   Val av protokolljusterare
12 Esbo stads utlåtande gällande utredning om gymnasiediplom
13 Uppdatering av den allmänna delen av regelboken om servicesedeln för privat småbarnspedagogik
14 Uppföljning av ekonomin och strategin, delårsrapport 4 / förhandsbesked om bokslutet per 31.12.2020 för nämnden Svenska rum
15   Fastställande av antal förskoleplatser läsåret 2021-2022
16   Fastställande av antal elevplatser i årskurs 1 i den grundläggande utbildningen läsåret 2021-2022
17   Nämnden Svenska rums möte 4.3.2021
18   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner
19   Aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Lönnqvist Bo ordförande
Meurman Kristian medlem
Ahjolinna Pia ersättare
Becker Emilia medlem
Grönholm Bo medlem
Gästrin Eva-Lena medlem
Helenius Jani medlem
Karlemo Pontus medlem
Kivilaakso-Wellmann Eva medlem
Korhonen Anna medlem
Krogius Edward medlem
Paatero Hanna medlem
Wenman Mikaela medlem
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Westerlund Mia förvaltningschef
Hagman Katja L ekonomisk sakkunnig
Lanu Karolina kommunikationsspecialist
Alho-Ylikoski Maini projektchef
Toivonen Auli projektplanerare
Pullinen Paula förvaltningsplanerare, sekreterare

Till påseende  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Början av 23.02.2021