Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 22.03.2021 klo 17:37 - 23:17 / Justerad

Paragraf   Rubrik  
32   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
33   Val av protokolljusterare
34 Upphandling av revisionstjänster för Esbo stad och de dottersammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen för räkenskapsåren 2021-2022 samt år 2023 (option) och åren 2024-2026 (optioner)
35 Förhandsbesked om bokslutet 2020
36 Ändring av förvaltningsstadgan till följd av organisationsreformen m.m.
37 Förteckning enligt I delen 1 kap. 7 § i förvaltningsstadgan över aktuella motioner och åtgärder som vidtagits med anledning av dessa
38   Anslagsändring i social- och hälsovårdssektorns budget 2021 med anledning av Västra Nylands social- och hälsocentral och strukturreformen
39 Godkännande av detaljplanen Hagalunds fotbollsstadion, detaljplaneändring i stadsdel 12 Hagalund och stadsdel 15 Ängskulla, område nr 210807
40 Godkännande av projektplan för ombyggnad och utbyggnad av Esbovikens simhall
41 Motion om att göra Björnholm till ett attraktivt objekt genom att värna om och dra nytta av den kulturhistoriskt värdefulla miljön och naturen (Bordlagt 25.1.2021 och 15.2.2021)
42 Motion om budgetering för en hållbar utveckling och bedömning av klimatverkningarna
43   Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ledamot Uppgift
Mykkänen Kai ordförande
Aaltonen Juri ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Ahtola Anitra ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Ali Abdirahman ledamot
Ali Habiba ledamot
Anthoni Mari ledamot
Elo Simon ledamot
Elo Tiina ledamot
Erämaja Elias ledamot
Gestrin Christina ledamot
Granberg Fred ledamot
Grönroos Simo ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Helenius Mika ledamot
Hellström Martti ledamot
Hertell Sirpa ledamot
Holma Jussi ledamot
Hopsu Inka ledamot
Hosia Helka ledamot
Hyrkkö Saara ledamot
af Hällström Nina ledamot
Jalonen Jaana ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Kasvi Jyrki ledamot
Kauma Pia ledamot
Kauste Mika ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo ledamot
Kiijärvi Laura ledamot
Kilpi Jukka ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Konttas Hanna ledamot
Koponen Noora ledamot
Kähärä Juhani ledamot
Laakso Mikko ledamot
Lahtinen Teemu ledamot
Laiho Mia ledamot
Laukkanen Antero ledamot
Lintunen Kai ledamot
Luhtanen Leena ledamot
Lönnqvist Bo ledamot
Markkula Markku ledamot
Mustakallio Kristiina ledamot
Nevanlinna Risto ledamot
Niemi Marika ledamot
Nieminen Pinja ledamot
Oila Kimmo ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Palomäki Ulla ledamot
Partanen Henna ledamot
Pentikäinen Aulikki ledamot
Portin Anders ledamot
Pursula Tiina ledamot
Raunu Päivi ledamot
Rossi Yrjö ledamot
Rukko Anna ledamot
Ruoho Veera ledamot
Råman Diana ledamot
Sistonen Markku ledamot
Soini Timo ledamot
Särkijärvi Jouni J. ledamot
Tolvanen Kari ledamot
Torkki Markus ledamot
Uotila Kari ledamot
Viljakainen Paula ledamot
Virtanen Rauli ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Wessman Jaana ledamot
Åkerlund Kirsi ledamot
Özdemir Ekim ledamot
Virolainen Juho representant för ungdomsfullmäktige
Mäkelä Jukka stadsdirektör
Svahn Sanna omsorgsdirektör
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Isotalo Olli teknisk direktör
Syrjänen Markus förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Konttas Ari finansieringsdirektör
Pajakoski Johanna kommunikationschef
Sutinen Päivi serviceutvecklingsdirektör
Ala-aho Virpi stadsrevisor
Ojavuo Pia ekonomiplaneringsdirektör
Majuri Jouni stadssekreterare, sekreterare