Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 07.06.2021 klo 17:33 - 00:55 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
69   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
70   Val av protokolljusterare
71   Fyllnadsval: ersättare i revisionsnämnden
72   Fyllnadsval: ledamot och vice ordförande i nämnden Svenska rum
73 Första delårsrapporten 2021
74   De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2021-2025
75 Ändring av Helsingforsregionens samarbetsavtal
76 Ansökan hos miljöministeriet om tillstånd att inlösa ett outbrutet område på fastighet nr 49-402-10-2 i Hästkärr (Bordlagt 17.5.2021)
77 Godkännande av generalplanen för norra och mellersta Esbo, område nr 722300
78 Fråga om bokning av simhallar och idrottsplatser för privat bruk för familjer och elitidrottare då de är stängda på grund av coronaepidemin
79 Fråga om de nedskärningar i tjänsterna som social- och hälsovårdsreformen medför i Esbo
80 Motion om fortsatt underhåll av skridskoplaner om vädret tillåter
81 Motion om att främja solenergi i stadens byggprojekt
82 Motion om Esbos deklaration om klimatkrisen
83 Motion om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner
84   Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ledamot Uppgift
Mykkänen Kai ordförande
Aaltonen Juri ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Ahtola Anitra ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Ali Abdirahman ledamot
Ali Habiba ledamot
Anthoni Mari ledamot
Elo Simon ledamot
Elo Tiina ledamot
Erämaja Elias ledamot
Gestrin Christina ledamot
Granberg Fred ledamot
Grönroos Simo ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Helenius Mika ledamot
Hellström Martti ledamot
Hertell Sirpa ledamot
Holma Jussi ledamot
Hopsu Inka ledamot
Hosia Helka ledamot
Hyrkkö Saara ledamot
af Hällström Nina ledamot
Jalonen Jaana ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Kasvi Jyrki ledamot
Kauma Pia ledamot
Kauste Mika ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo ledamot
Kiijärvi Laura ledamot
Kilpi Jukka ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Konttas Hanna ledamot
Koponen Noora ledamot
Kähärä Juhani ledamot
Laakso Mikko ledamot
Lahtinen Teemu ledamot
Laiho Mia ledamot
Laukkanen Antero ledamot
Lintunen Kai ledamot
Luhtanen Leena ledamot
Lönnqvist Bo ledamot
Markkula Markku ledamot
Mustakallio Kristiina ledamot
Nevanlinna Risto ledamot
Niemi Marika ledamot
Nieminen Pinja ledamot
Oila Kimmo ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Palomäki Ulla ledamot
Partanen Henna ledamot
Pentikäinen Aulikki ledamot
Portin Anders ledamot
Pursula Tiina ledamot
Raunu Päivi ledamot
Rossi Yrjö ledamot
Rukko Anna ledamot
Ruoho Veera ledamot
Råman Diana ledamot
Sistonen Markku ledamot
Soini Timo ledamot
Särkijärvi Jouni J. ledamot
Tolvanen Kari ledamot
Torkki Markus ledamot
Uotila Kari ledamot
Viljakainen Paula ledamot
Virtanen Rauli ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Wessman Jaana ledamot
Åkerlund Kirsi ledamot
Özdemir Ekim ledamot
Virolainen Juho representant för ungdomsfullmäktige
Mäkelä Jukka stadsdirektör
Svahn Sanna omsorgsdirektör
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Isotalo Olli teknisk direktör
Pajakoski Johanna kommunikationschef
Konttas Ari finansieringsdirektör
Syrjänen Markus förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Ojavuo Pia ekonomiplaneringsdirektör
Majuri Jouni stadssekreterare, sekreterare