Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 21.06.2021 klo 17:32 - 21:36 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
85   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
86   Val av protokolljusterare
87 Fråga om bokning av simhallar och idrottsplatser för privat bruk för familjer och elitidrottare då de är stängda på grund av coronaepidemin (Bordlagt 7.6.2021)
88 Fråga om de nedskärningar i tjänsterna som social- och hälsovårdsreformen medför i Esbo (Bordlagt 7.6.2021)
89 Motion om fortsatt underhåll av skridskoplaner om vädret tillåter (Bordlagt 7.6.2021)
90 Motion om att främja solenergi i stadens byggprojekt (Bordlagt 7.6.2021)
91 Motion om Esbos deklaration om klimatkrisen (Bordlagt 7.6.2021)
92 Motion om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner (Bordlagt 7.6.2021)
93 Ändring av VII delen i förvaltningsstadgan
94   Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ledamot Uppgift
Mykkänen Kai ordförande
Aaltonen Juri ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Ali Abdirahman ledamot
Ali Habiba ledamot
Anthoni Mari ledamot
Elo Tiina ledamot
Erämaja Elias ledamot
Gestrin Christina ledamot
Granberg Fred ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Helenius Mika ledamot
Hellström Martti ledamot
Hertell Sirpa ledamot
Holma Jussi ledamot
Hopsu Inka ledamot
Hosia Helka ledamot
Hyrkkö Saara ledamot
af Hällström Nina ledamot
Jalonen Jaana ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Kasvi Jyrki ledamot
Kauma Pia ledamot
Kauste Mika ledamot
Kilpi Jukka ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Konttas Hanna ledamot
Koponen Noora ledamot
Kähärä Juhani ledamot
Laakso Mikko ledamot
Lahtinen Teemu ledamot
Laiho Mia ledamot
Laukkanen Antero ledamot
Lintunen Kai ledamot
Luhtanen Leena ledamot
Markkula Markku ledamot
Mustakallio Kristiina ledamot
Nevanlinna Risto ledamot
Niemi Marika ledamot
Nieminen Pinja ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Palomäki Ulla ledamot
Partanen Henna ledamot
Pentikäinen Aulikki ledamot
Portin Anders ledamot
Pursula Tiina ledamot
Raunu Päivi ledamot
Rossi Yrjö ledamot
Rukko Anna ledamot
Ruoho Veera ledamot
Råman Diana ledamot
Sistonen Markku ledamot
Soini Timo ledamot
Särkijärvi Jouni J. ledamot
Torkki Markus ledamot
Uotila Kari ledamot
Viljakainen Paula ledamot
Virtanen Rauli ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Wessman Jaana ledamot
Åkerlund Kirsi ledamot
Özdemir Ekim ledamot
Aho Tuomas ersättare
Donner Robert ersättare
Huhta Seppo ersättare
Kajava Henna ersättare
Koskinen Jussi ersättare
Lähde Johanna ersättare
Männikkö Olli ersättare
Seppä Heikki ersättare
Wanne Elina ers
Salmela Niklas representant för ungdomsfullmäktige
Mäkelä Jukka stadsdirektör
Svahn Sanna omsorgsdirektör
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Isotalo Olli teknisk direktör
Syrjänen Markus förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Pajakoski Johanna kommunikationsdirektör
Majuri Jouni stadssekreterare, sekreterare

Till påseende  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Början av 30.06.2021