Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 13.09.2021 klo 17:30 - 21:03 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
120   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
121   Val av protokolljusterare
122   Val av direktionen för affärsverket Västra Nylands räddningsverk (bordlagt 30.8.2021)
123   Val av delegation för polisinrättningen i Västra Nyland
124   Val av nämndemän vid Västra Nylands tingsrätt
125   Val av gode män för fastighetsförrättningar
126 Godkännande av detaljplaneändringen Kera, område nr 130140
127 Andra delårsrapporten 2021
128   Motioner och frågor inlämnade vid sammanträdet
129 Val av ledamöter i samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts fullmäktige för mandatperioden 2021-
130 Val av ledamöter i Nylands förbunds landskapsfullmäktige och i landskapsstyrelsen

Ledamot Uppgift
Partanen Henna ordförande
Aaltonen Juri ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Ali Abdirahman ledamot
Ampuja Ari ledamot
Aro Olli ledamot
Arstila Leila ledamot
Cederlöf Karin ledamot
Elo Simon ledamot
Elo Tiina ledamot
Elolahti Auli ledamot
Gestrin Christina ledamot
Grönroos Simo ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Havu Isto ledamot
Hietanen-Tanskanen Ira ledamot
Hopsu Inka ledamot
Hyrkkö Saara ledamot
af Hällström Nina ledamot
Jama Mohamed Ali ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Järvinen Hannu ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kauma Pia ledamot
Kauste Mika ledamot
Keisteri-Sipilä Elli ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo ledamot
Kerola Hannele ledamot
Kilpijoki Kerttu-Liisa ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Koponen Noora ledamot
Korhonen Henri ledamot
Kurri Vanessa ledamot
Laakso Mikko ledamot
Laakso Ville ledamot
Lahtinen Teemu ledamot
Laiho Mia ledamot
Laukkanen Antero ledamot
Limnéll Jarno ledamot
Lindholm Julia ledamot
Löyttyniemi Meri ledamot
Markkula Markku ledamot
Marttila Helena ledamot
Mykkänen Kai ledamot
Nevanlinna Risto ledamot
Niemi Marika ledamot
Nieminen Pinja ledamot
Nores Mia ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Palomäki Ulla ledamot
Pentikäinen Aulikki ledamot
Portin Anders ledamot
Poutala Mika ledamot
Puntila Päivi ledamot
Ruoho Veera ledamot
Sammallahti Tere ledamot
Saramäki Sara ledamot
Seppälä Peppi ledamot
Sistonen Markku ledamot
Stenvall Nora ledamot
Särkijärvi Jouni J. ledamot
Uotila Kari ledamot
Valle Jaana ledamot
Vanhanen Joel ledamot
Vehmanen Emma-Stina ledamot
Viljakainen Paula ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Juuti Sini ersättare
Wacklin Sami ersättare
Virolainen Juho representant för ungdomsfullmäktige
Mäkelä Jukka stadsdirektör
Svahn Sanna omsorgsdirektör
Rinta-aho Harri direktör för sektorn för fostran och lärande
Syrjänen Markus förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Konttas Ari finansieringsdirektör
Pajakoski Johanna kommunikationsdirektör
Hokkanen Torsti stadsplaneringsdirektör
Ala-aho Virpi stadsrevisor
Ojavuo Pia ekonomiplaneringsdirektör
Majuri Jouni stadssekreterare, sekreterare

Till påseende  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Början av 20.09.2021