Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 02.11.2020/Paragraf 360

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Kompletterande
  Valtuustokysymys 9.6.2020

5114/10.03.01/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 360

 

 

§ 360

Valtuustokysymys yleisten pysäköintipaikkojen lisäämisestä Espoossa (palautettu 21.9.2020)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lehikoinen Juhani

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Jouni J. Särkijärvelle tämän 9.6.2020 jättämään valtuustokysymykseen yleisten pysäköintipaikkojen lisäämisestä sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. Vastaus toimitetaan tiedoksi muille valtuutetuille valtuuston seuraavan kokouskutsun yhteydessä.

 

 

Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 364 jälkeen.

 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Valtuustokysymys

 

Valtuutettu Särkijärven kysymyksen aiheena on yleisen pysäköinnin ja asumisen pysäköinnin riittävyyden seuranta suhteessa laskentaohjeeseen.

 

Vastaus valtuustokysymykseen

 

Kaupunkitekniikan keskus on valmistellut kaupunginhallituksessa 15.6. päätetyn mukaisesti toimenpiteitä yleisten pysäköintipaikkojen lisäämiseksi olemassa olevien katujen varsille. Kohteita on käyty läpi kuntalaispalautteiden avulla ja samalla nimetty nopealla aikataululla toteutettavissa olevat kohteet. Jatkossa palautteita seurataan ja uusia kohteita toteutetaan aina kun se on mahdollista. Lisäksi tullaan toteuttamaan lainvoimaisten asemakaavojen mukaisia rakentamattomia LP-alueita mahdollisuuksien mukaan.

 

Kaupunkisuunnittelukeskus on tarkastellut ja arvioinut uuden pysäköintiohjeen mukaisen autopaikkamäärän suhdetta toteutuneeseen autonomistukseen sekä rakennettuun kerrosalaan. Avuksi arviointiin on lisäksi laadittu pysäköinnin paikkatieto- ja analysointityökalu.

 

Yleisten alueiden pysäköinnin toimenpideohjelmaa 2020-2022 täydennetään koskien kadunvarsipysäköinnin ja yleisten pysäköintialueiden lisäystä. Lisäykset tehdään toimenpideohjelmaan "Toimenpidekokonaisuudet vuosille 2020-2022". Asiaa on käsitelty myös kaupunginhallituksessa 2.11.2020 asiakohdassa 14.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 21.9.2020 § 310

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallitus merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Jouni J. Särkijärvelle tämän 9.6.2020 jättämään valtuustokysymykseen yleisten pysäköintipaikkojen lisäämisestä sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. Vastaus toimitetaan tiedoksi muille valtuutetuille valtuuston seuraavan kokouskutsun yhteydessä.

 

Käsittely Puheenjohtaja Laihon kannattamana ehdotti, että asia palautetaan.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format