Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 02.11.2020/Paragraf 364

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5112/08.00.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 364

 

 

§ 364

Yleisten alueiden pysäköinnin toimenpideohjelma 2020-2022 Kadunvarsipysäköinnin ja yleisten pysäköintialueiden autopaikkojen lisäys

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Savolainen Antti

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus hyväksyy yleisten alueiden pysäköinnin toimenpideohjelmaan 2020-2022 tehtävät seuraavat lisäykset koskien kadunvarsipysäköinnin ja yleisten pysäköintialueiden lisäystä. Lisäykset tullaan tekemään toimenpideohjelmaan "Toimenpidekokonaisuudet vuosille 2020-2022" -otsikon alle nimellä "Toimenpide 10: Kadunvarsipysäköinnin ja yleisten pysäköintialueiden lisääminen sekä toteuttaminen", josta tehdään myös oma toimenpidekortti.

Espoon katupoikkileikkausten suunnitteluohjeiden mukaisesti pääkaduilla ja alueellisilla kokoojakaduilla kadunvarsipysäköinti on pääsääntöisesti kielletty. Paikallisilla kokoojakaduilla voidaan sallia kadunsuuntainen pysäköinti, joka sijoitetaan pysäköintitaskuihin. Tonttikaduilla pysäköinti sallitaan ajoradalla ohjeiden mukaisesti silloin, kun ajoradan leveys on vähintään 5,5 metriä ja se on tonttiliittymien sekä näkemien kannalta mahdollista. Käytännössä kuitenkin pysäköintiä tonttikaduilla sallitaan silloin, kun ajoradan leveys on 5,0 metriä, sillä se on todettu riittävän leveäksi metrimääräksi.

Kaupunkitekniikan keskus on käynyt läpi v. 2018 alusta alkaen Espoon palautepalvelun kautta saapuneet kuntalaispalautteet kadunvarsipysäköinnin lisäämiseen liittyen. Näiden kuntalaispalautteiden pohjalta on tutkittu tarkemmin sellaisia katuja, joihin voidaan toteuttaa joko kokonaan uutta kadunvarsipysäköintiä tai lisätä jo olemassa olevan kadunvarsipysäköinnin määrää. Lisää kadunvarsipysäköintiä toteutetaan välittömästi mm. seuraaville kaduille:

- Jousenpuistonkatu, Tapiola
- Mimerkinkuja, Tapiola
- Pohjoinen Lintuvaarantie, Lintuvaara
- Puntaritie, Matinkylä
- Matinsyrjä, Matinkylä
- Lotankatu, Painiitty
- Heikunantie, Painiitty
- Kurjenkellontie, Finnoo
- Ylänteenkatu, Leppävaara
- Kappalaisenkuja, Lippajärvi
- Uudenkylänmäki, Mankkaa
- Klariksentie, Suurpelto

Kuntalaispalautteita seurataan taukoamatta ja mikäli jonnekin kadulle pyydetään lisää kadunvarsipysäköintiä, niin lähtökohtaisesti sitä pyritään kadulle järjestämään, mikäli vain em. ehdot täyttyvät.

Espoon lainvoimaisissa asemakaavoissa on tällä hetkellä yhteensä 76 rakentamatonta yleiseen pysäköintiin osoitettua LP-aluetta. Yleisen pysäköinnin lisäämiseksi vuosien 2020-2022 aikana tullaan toteuttamaan määrärahojen puitteissa ja katuhankkeiden yhteyksissä mahdollisimman paljon rakentamattomia LP-alueita.

 

 

Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 359 jälkeen.

 

Partanen Kausteen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että päätösesityksessä on mukana laskelmat pysäköintipaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavista kustannuksista.

 

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 2 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää hylänneen Partasen palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Partanen Kausteen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

Kolmannen kappaleen viimenen lause muutetaan muotoon: "Lisää kadunvarsipysäköintiä toteutetaan määrärahojen puitteissa mahdollisimman pian mm. seuraaville kaduille: "

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 3 ääntä vastaan 1 äänestäessä tyhjää hylänneen Partasen muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Henna Partanen ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:

Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan "kaupunginhallitus johtaa kaupungin ja kaupunkikonsernin hallintoa ja taloutta sekä huolehtii toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta valtuuston päätösten mukaisesti."

Pyysin kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana arvion päätöksen kustannusvaikutuksista jo hyvissä ajoin ennen kokousta. Sellaista ei päätöksenteon yhteydessä viranhaltijoiden toimesta annettu vaan arvioitiin suusanallisesti kustannuksen olevan muutamista tonneista kymmeniin tonneihin. Pyysin päätösehdotukseen tarkennusta siihen, että tarkoittaako päätöksen kirjaus sitä, että myös välittömästi toteuttettavaksi esitettyjen kadunvarsipysäköintipaikkojen rakentaminen toteutetaan määrärahojen puitteissa vai onko toimille tarkoitus osoittaa lisärahoitusta ilman tarkempaa summaa. Tätä vastausta en saanut. En myöskään saanut useista pyynnöistäni huolimatta selvitystä siihen, onko päätöksessä esitettyjen toimien toteuttaminen pois jostain muusta kaupungin toiminnasta.

Espoon valtuusto on vastikään 19.10.2020 päättänyt mittavasta Taloudellisesti kestävä Espoo -sopeutus ja tuottavuusohjelmasta, jossa on leikattu muun muassa nuorisopalveluista, kirjastoista, sosiaalipalveluista ja joukkoliikenteestä. Kadunvarsipysäköintipaikkojen lisääminen on monella tapaa viisasta ja tarpeellista enkä vastusta sitä. Erilaisia kaupungin hankkeita tulee kuitenkin voida arvioida vierekkäin myös taloudellisesti päätöksiä tehdessä.

Eriävä mielipiteeni ei siis koske yleisten pysäköintipaikkojen lisäämistä sinänsä vaan ilmeisiä puutteita valmistelussa, minkä johdosta kaupunginhallitus teki päätöksen tietämättöminä sen taloudellisista vaikutuksista.

Kauste yhtyi Partasen eriävään mielipiteeseen.

 

 

Selostus Kaupunginhallitus on käsitellyt ja hyväksynyt 15.6. yleisten alueiden pysäköinnin toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. Kaupunginhallitus päätti lisätä yleisten alueiden pysäköinnin toimenpideohjelmaan 2020-2022 seuraavan kohdan: "Kadunvarsipysäköinnin ja yleisten pysäköintialueiden autopaikkojen lisäys." Kaupunginhallitus kiirehtii jo aiemmin tehtyjen päätösten mukaista autopaikkojen riittävyyden arviointia ja tarpeen perustella tehtäviä toimenpiteitä, joilla autopaikkoja lisätään.

 

Tätä kokonaisuutta koskevat toimenpiteet pitää yksilöidä osaksi nyt käsittelyssä olevaa toimenpideohjelmaa 2020-2022 siten, että tekninen toimiala valmistelee tämän kokonaisuuden ja tuo sen kaupunginhallituksen päätettäväksi viimeistään lokakuussa 2020.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format