Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 02.11.2020/Paragraf 355

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

5131/02.05.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 355

 

 

§ 355

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan 8.10.2020 § 655 tekemästä yksinyrittäjien toimintatukea koskevasta päätöksestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lindholm Sanna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, joka on tehty elinkeinojohtajan 8.10.2020 tekemästä päätöksestä 655 § 2020 yksinyrittäjän tuesta Steikki Mausteet Oy:lle. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Valtioneuvosto on 8.4.2020 antamallaan asetuksella säätänyt yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille. Asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.

 

Steikki Mausteet Oy haki yksinyrittäjien tukea 30.9.2020 saapuneella hakemuksella. Hakija kertoo yrityksen päätoimialaksi mausteet, maustekastikkeet, kahvila- ja catering-toiminnan. Yritystoiminta on käynnistynyt 28.8.2019. Hakemuksen liitteinä olivat mm. yrityksen tiliotteet kesä-elokuulta 2020 sekä veroilmoitus vuodelta 2019. Myöhemmin hakija toimitti pyydettyinä lisäselvityksinä tiliotteet tammi-toukokuulta 2020. Tiliotteilla näkyvät yrityksen tulot olivat tammikuussa 1 918 euroa, helmikuussa 3 187 euroa, maaliskuussa 3 258 euroa, huhtikuussa 2 454 euroa, toukokuussa 3 076 euroa, kesäkuussa 4 602 euroa, heinäkuussa 2 900 euroa sekä elokuussa 2 721 euroa. Steikki Mausteet Oy:n hakemus yksinyrittäjien tuesta hylättiin, koska yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon ei katsottu heikentyneen COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen yli 30 prosenttia.

 

Tukihakemuksessaan hakija kirjoittaa, että myynti nousi alkuun tasaisesti, kunnes alkoi kesällä pudota. Hakija kertoo, että kokouksien ja neuvottelujen catering-tilaukset loppuivat kokonaan maaliskuun aikana ja suuremmat ulkotapahtumat peruutettiin kesän osalta. Oikaisuvaatimuksessaan hakija kirjoittaa, että viranhaltijapäätöksen väite siitä, että myynti ei ole laskenut yli 30 prosenttia ei pidä paikkaansa ja vetoaa tilanteen vakavuuteen päivä- ja viikkotasolla. Hakija on liittänyt oikaisuvaatimukseensa yrityksensä yksittäiset myyntiraportit ajalta 20.5.-16.6.2020 (32 sivua) sekä myynnistä tekemänsä päiväkohtaiset graafiset esitykset.

 

Yksinyrittäjien tuen myöntämisen yhtenä kriteerinä on, että yrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16.3.2020 jälkeen. Yrittäjän taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Aloittelevalla yrityksellä mahdollisena näyttönä taloudellisen toiminnan heikkenemisestä voivat olla toiminnan mukaan esimerkiksi näyttö peruuntuneista tilauksista, varauksista tai sopimuksista. Pelkkä liiketoimintasuunnitelma tai vastaava ei riitä.

 

Steikki Mausteet Oy:n yritystoiminta on käynnistynyt 28.8.2019. Vuoden 2019 veroilmoituksen mukaan yrityksen liikevaihto oli 0 euroa vuonna 2019. Vuonna 2020 yrityksen myynti on kehittynyt siten, että myynnin kuukausittainen keskiarvo koronaepidemian käynnistymisen jälkeen huhti-elokuussa on ollut 13 prosenttia korkeampi kuin tammi-maaliskuussa. Pienin myynti on ollut huhtikuussa, jolloin myynti on ollut 12 prosenttia pienempi kuin alkuvuonna tammi-maaliskuussa ennen koronapandemiaa. Heinä-elokuun myynti on ollut 8,8 prosenttia pienempi kuin tammi-kesäkuussa. Hakijan myyntituottojen ja myyntisaatavien ei siten voida katsoa laskeneen 16.3.2020 jälkeen yli 30 prosenttia.

 

Perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

 

Steikki Mausteet Oy:lle ei voida myöntää yksinyrittäjien tukea, koska yrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto eivät ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16.3.2020 jälkeen vähintään 30 prosenttia.

Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 5 § (VNA 199/2020)

 

Yhteenveto

 

Edellä sanottu kokonaisuutena huomioiden ei ole perustetta päätöksen oikaisemiselle.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format