Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Protokoll 17.11.2020/Paragraf 57

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5801/02.05.00/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 17.11.2020 § 57

 

 

§ 57

Kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2021 alkaen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Koskela Katja
Pohjanen Tiina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä kulttuuriyhdistysten vuosiavustuksen hakuajan muutoksen yhdenmukaiseksi kotiseutuyhdistysten kanssa. Vuosiavustuksen selvityksen määräaika on sama kuin hakukauden päättymispäivä.

Lisäksi kulttuurilautakunta päättää, että kehittämisavustusta voivat jatkossa hakea myös luovien alojen rekisteröityneet toimijat, joiden kotipaikka on Espoo. Projektiavustuksiin sisällytetään uusi kategoria, kulttuurihyvinvoinnin avustus. Lyhytkestoisen taideapurahan jakson pituus määritellään avustuspäätöksen yhteydessä.

Lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset avustusperiaatteet ja ne tulevat voimaan 1.1.2021.

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 

Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuurilautakunnan tehtävänä on päättää avustusten myöntämisen periaatteet ja avustusten myöntämisestä (osa I, luku 4, 15 §:n kohdat 10 ja 11). Edellisen kerran kulttuurilautakunta päätti avustusperiaatteista kokouksessaan 20.11.2018.

 

Kulttuurilautakunnan myöntämiin avustusperiaatteisiin esitetään muutoksia 1.1.2021 alkaen.

 

  Vuosiavustukset

 

Kulttuuriyhdistysten vuosiavustusta kalenterivuotta seuraavalle vuodelle haetaan vuosittain 30.9. mennessä aikaisemman 15.5. mennessä sijasta. Näin kulttuuriyhdistysten ja kotiseutuyhdistysten hakuaika on jatkossa sama. Vuosiavustuksen selvityksen määräaika sidotaan hakuaikaan, jolloin hakijan ei tarvitse toimittaa vaadittuja liitteitä kahteen kertaan.

 

  Projektiavustukset

 

Kehittämisavustusta voivat jatkossa hakea espoolaiset rekisteröityneet ammattimaiset taide- ja kulttuuriyhteisöt ja luovien alojen rekisteröityneet toimijat, joiden kotipaikka on Espoo.

 

Projektiavustuksiin esitetään uutta avustuskategoriaa: kulttuurihyvinvoinnin avustukset. Kulttuurihyvinvoinnin avustuksia voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja rekisteröityneet yhteisöt Espoossa tapahtuvaan kulttuuritoimintaan. Kategoriaan sisältyvät esimerkiksi osallistujien hyvinvointia taiteen ja kulttuurin menetelmillä edistävät yhteisölliset projektit sekä saavutettavan taideharrastustoiminnan käynnistäminen avustuksella tuettavassa toiminnassa.

 

  Taideapurahat

 

Espoolaiset ammattitaiteilijat voivat hakea taideapurahoja lyhyelle, korkeintaan kolmen kuukauden, työskentelyjaksolle. Haettavissa on vuosittain myös yksi vuoden kestoinen työskentelyapuraha. Nämä apurahat ovat haettavissa taiteenalasta riippumatta.

 

Päätöksen lyhytkestoisen taideapurahan jaksosta (yksi, kaksi tai kolme kuukautta) tekee kulttuurilautakunta tai korkeintaan 3000 euron myönnöissä viranhaltija asiantuntijoiden valmistelun perusteella.

 

  Kulttuuriavustuksen hakeminen

 

Kulttuuriavustusta haetaan ajantasaisella hakulomakkeella, joko sähköisen hakupalvelun kautta tai Espoon kaupungin kulttuuriavustusten verkkosivuilta löytyvän pdf-lomakkeen avulla. Sähköisen hakupalvelun käyttö on ensisijaista niiden avustusmuotojen osalta, joissa palvelu on käytössä. Pdf-lomake tulee lähettää Espoon kaupungin kirjaamoon, jotta se on virallisesti vastaanotettu.

  Kulttuuriavustuksen takaisinperintä

 

Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, jos
- avustuksen saaja ei toimita selvitystä avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä
- avustus on käytetty olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty
- avustuksen saaja on saanut tai on saamassa samaan toimintaan avustusta kunnan toiselta toimielimeltä
- hakemuksessa tai selvityksessä on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja

Kulttuurilautakunnan myöntämät avustukset ovat 1.1.2021 alkaen seuraavat:

 

Vuosiavustukset
1. Ammattimaisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen vuosiavustukset
2. Kulttuuriyhdistysten vuosiavustukset
3. Kotiseutuyhdistysten vuosiavustukset

Projektiavustukset
1. Lähikulttuuriavustukset yksityishenkilöille, työryhmille ja rekisteröityneille yhteisöille
2. Kehittämisavustukset espoolaisille rekisteröityneille ammattimaisille taide- ja kulttuuriyhteisöille ja luovien alojen rekisteröityneille toimijoille
3. Kulttuurihyvinvoinnin avustukset yksityishenkilöille, työryhmille ja rekisteröityneille yhteisöille

Taideapurahat espoolaisille ammattitaiteilijoille
1. Taideapurahat lyhyelle työskentelyjaksolle
2. Ammattitaiteilijan 1-vuotinen työskentelyapuraha

Esitys uusista avustusperiaatteista löytyy kokonaisuudessaan liitteestä. 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format