Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pelastuslaitoksen johtokunta
Protokoll 04.11.2020/Paragraf 34

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5056/02.02.00/2020

 

 

 

Pelastuslaitoksen johtokunta 04.11.2020 § 34

 

 

§ 34

Toiminnan ja talouden tilannekatsaus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Elf Johanna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

 

Johtokunta merkitsee toiminnan ja talouden tilannekatsauksen tiedoksi.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 5. luvun 4 § mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. vastata toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.  Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. 

 

Liikelaitoksen seurantaa suorittavat viranhaltijat, konsernihallinto, pelastuslaitoksen johtokunta, pelastustoimen neuvottelukunta, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokunnan tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format