Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 19.11.2020/Paragraf 91

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

5877/12.01.02/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 19.11.2020 § 91

 

 

§ 91

Ändring i antagningsgrunderna till IB-linjen vid Mattlidens gymnasium

 

Beredning och upplysningar:

Westerlund Mia

Turpeinen Jaakko
Nordberg Anna

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum godkänner att antagning till IB-linjen vid Mattlidens gymnasium fr.o.m. 19.11.2020 sker på basis av läsämnenas medeltal på avgångsbetyget från grundläggande utbildning eller ett betyg som rektorn bedömer jämförbart med avgångsbetyget från grundläggande utbildning och man frångår inträdesprov för sökande.

 

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Bakgrund till antagningsgrunderna till gymnasium

 

I 22 § i gymnasielagen (714/2018) bestäms det att i gymnasieutbildning för unga används sökandenas tidigare studieframgång och ansökningsönskemål som grund för antagning som studerande. Utbildningsanordnaren beslutar om att ordna eventuella antagnings- eller lämplighetsprov och andra tilläggsprov. Närmare bestämmelser om antagningsgrunderna och hur de betonas i studerandeantagningen har utfärdats i undervisnings- och kulturministeriets förordning 856/2006. Vid antagningen av studerande ska jämlika antagningsgrunder tillämpas.

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning 856/2006 tillämpas även vid antagning till studier vid linjen som leder till International Baccalaureate (IB) -examen.

 

Gymnasieutbildningens nya läroplan och antagningsgrunderna

 

Nämnden Svenska rum godkände 24.9.2020 den nya läroplanen för gymnasieutbildningen på svenska i Esbo. Den nya läroplanen tas i bruk årskursvis fr.o.m. 1.8.2021. Det är ändamålsenligt att se över antagningsgrunderna i samband med ibruktagandet av den nya läroplanen. De nya antagningsgrunderna skulle tillämpas vid antagningen till gymnasieutbildning som inleds hösten 2021.

 

Det föreslås att antagningen till IB-linjen vid Mattlidens gymnasium skulle ske på basis av läsämnenas medeltal på avgångsbetyget från grundläggande utbildning eller ett betyg som rektorn bedömer jämförbart med avgångsbetyget från grundläggande utbildning. Även den finskspråkiga utbildningen föreslår för utbildnings- och dagvårdsnämnden att antagningen till IB-linjen vid Etelä-Tapiolan lukio sker på samma vis. Detta skulle innebära att man frångår nuvarande praxis med anordnande av inträdesprov för sökande.

 

Ändringen i antagningsgrunderna till IB-linjen har behandlats i Mattlidens gymnasium med ledningsgruppen och personalen.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format