Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 23.11.2020/Paragraf 390

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 390

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 18.11.2020 § 78

Päätös osallistumisesta UserCentriCities projektiin

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 9.11.2020 § 79

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen UNA Oy:n osakaskokoukseen nro 3 / 11.11.2020

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.11.2020 § 80

Salainen

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 16.11.2020 § 81

Avustus Svenska Finlands Folkting 2020

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 11.11.2020 § 51

Kertaluonteisten henkilökohtaisten lisien maksaminen suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 13.11.2020 § 52

Paikallinen sopimus varhaiskasvatuksen opettajien ja eritysopettajien työajan järjestämisestä vuositasolla tasoittuvaksi

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 13.11.2020 § 53

Paikallinen sopimus terveyskeskusten hammaslääkärien kliinisen lisätyön korvauksista 1.1.-31.12.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 17.11.2020 § 15

Päätös sopimusmuutoksesta Espoon Executive Master of Business Administration ohjelman toteuttamiseksi kaupunginhallitukselle

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 11.11.2020 § 72

Kopiopapereiden kevennetty kilpailutus kolmannelle sopimusvuodelle keskeyttämispäätös

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 11.11.2020 § 73

Prepaid palvelut vuodesta 2021 vuoteen 2027 liittyminen Hansel Oy hankintaan

 

 

 

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 18.11.2020 § 70

Avosairaanhoidon terveydenhoitajan tehtävän (vakanssi 332415) muuttaminen sairaanhoitaja/terveydenhoitaja -kaksoisnimikkeen tehtäväksi 1.12.2020 alkaen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 18.11.2020 § 71

Kielilisän myöntäminen sosiaali- ja terveystoimessa 2020

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 18.11.2020 § 72

Terveyspalvelujen avokuntoutuksen avoimen sairaanhoitajan tehtävän (vakanssi 333928) muuttaminen fysioterapeutin tehtäväksi 1.1.2021 alkaen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 18.11.2020 § 73

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sosiaali- ja terveystoimessa

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 9.11.2020 § 14

Lausunto eduskunnalle valtion talousarvioksi v 2021 erityisesti suun terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 11.11.2020 § 33

Suun terveydenhuollon ostopalvelun hankinta, keskeyttämispäätös

 

 

 

Sivistystoimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Svenska rum -lautakunnan pöytäkirja 22.10.2020

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirja 28.10.2020

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 12.11.2020 § 65

Kielilisän myöntäminen kulttuurin tulosyksikössä 1.12.2020 alkaen

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 12.11.2020 § 66

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen kaupunginkirjastossa

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.11.2020 § 67

Nuorisotyön koordinaattori vakanssinumero 481339 tehtäväkohtaisen palkan muuttaminen 16.11.2020 alkaen

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.11.2020 § 68

Kielilisien myöntäminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 11.11.2020 § 46

Varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta Kirsikkapuun päiväkoti Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen irtisanominen

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 18.11.2020 § 4

Lippulaivan kirjaston kestävän kehityksen mukaisten

sisustussuunnittelun ja kalustuksen hankinnan keskeyttämispäätös

 

 

Teknisen toimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Rakennuslautakunnan pöytäkirja 29.10.2020

 

 

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format