Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 14.12.2020/Paragraf 414

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Kompletterande
  Aiemmat päätökset

5181/10.02.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 414

 

 

§ 414

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheen valmistelutilanteen tilannekatsaus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Leino Essi

Lonka Seija

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus

1
merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun selostuksen Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheen valmistelutilanteesta.

2
pyytää seuraavaan kokoukseensa esitystä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulusta ja kaupunginhallituksen käsittelyajankohdista.

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Elon kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen päätösehdotuksen kohtaan 2:

 

"sekä 18.5.2020 tekemänsä päätöksen ja valmistelukehotuksen mukaisesta POKE-alueen toteuttamisohjelmasta."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus

1
merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun selostuksen Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheen valmistelutilanteesta.

2
pyytää seuraavaan kokoukseensa esitystä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulusta ja kaupunginhalli-tuksen käsittelyajankohdista sekä 18.5.2020 tekemänsä päätöksen ja valmistelukehotuksen mukaisesta POKE-alueen toteuttamisohjelmasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Selostus Kaupunginhallitus hyväksyi nähtäville Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen 18.5.2020. Lisäksi kaupunginhallitus päätti tehdä valmistelukehotuksen ja toimintaohjeen, jotta Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen (POKE) mukainen kehitys voidaan varmistaa tarkoituksenmukaisella aikataululla. Kaupunginhallituksen evästykset huomioon ottava toteuttamisohjelma viimeistellään vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 7.9. - 20.10.2020. Muistutuksia saatiin noin 750 kappaletta, joista osassa oli useita allekirjoittajia. Lausunnot yleiskaavaehdotuksesta saatiin marraskuun aikana ja niitä tuli yhteensä 27 kappaletta. Kesän aikana teetettiin tarkistettu arvio yleiskaavaehdotuksen vaikutuksista Natura 2000 -alueisiin, josta Uudenmaan ELY-keskuksella ja Metsähallituksella on kuuden kuukauden lausuntoaika eli 2.3.2021 asti.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format