Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 14.12.2020/Paragraf 401

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6530/02.05.06/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 401

 

 

§ 401

Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston, Vahinkorahaston ja Investointirahaston sijoitusperiaatteiden tarkistaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vierunen Maarit

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Espoon kaupungin Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahastolle, Vahinkorahastolle ja Investointirahastolle liitteiden mukaiset sijoitusperiaatteet ja kumoaa samalla kaupunginhallituksen aiemmin 30.03.2015 päättämät em. rahastojen sijoitusperiaatteet

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Taustaa

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston, Vahinkorahaston ja Investointirahaston sijoitusperiaatteet 30.03.2015. Rahastojen sijoitusperiaatteissa määritellään sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet ja niitä arvioidaan vähintään viiden vuoden välein uudelleen.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata rahastojen varoille hyvä pitkän aikavälin kokonaistuotto maltillisella riskitasolla. Sijoitusympäristö on viimevuosina muuttunut mm. voimakkaasti elvyttävän keskuspankkipolitiikan johdosta. Korkomarkkinoiden tuottotasot ovat laskeneet ennätyksellisen alas ja markkinatilanteen uskotaan säilyvän nykyisenlaisena pidempään.

Sijoitusperiaatteita ja rahastojen allokaatioita tarkastetaan vastaamaan muuttunutta markkinaympäristöä ja mahdollistamaan rahaston varojen tehokas hoitaminen tuottavasti ja turvaavasti.

 

Kaupunginhallituksen 30.03.2015 hyväksymät Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston sijoitusperiaatteet

 

Espoon kaupungin Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston sijoitusperiaatteet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.03.2015 ovat seuraavat:

 

1

Sijoitustoiminnan on mahdollistettava rahaston sääntöjen mukainen tuottojen käyttö.

 

2

Sijoitusten riskitaso pidetään alhaisena.

 

3

Sijoitustoiminnassa varat jaetaan korkosijoituksiin sekä muihin sijoituksiin seuraavien enimmäisvaihteluvälien mukaisesti:

Osakkeet 0-10 %

Korkosijoitukset 90 -100 %

Muut sijoitukset 0-10 %

 

4

Sijoituksille tavoitellaan 3 %:n tuottoa pitkällä aikavälillä.

 

5

Sijoitustoiminnassa käytetään ainoastaan EU-lainsäädännön valvomia ja hyväksymiä sijoitusratkaisuja/sijoitusrahastoja.

 

6

Sijoitustoiminnassa voidaan käyttää johdannaisia rajoitetusti, ja pääsääntöisesti viranomaisvalvottujen sijoitusrahastojen kautta, mikäli rahastojen säännöt sen sallivat.

 

7

Kaupunki on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja sitoutuu sijoitustoiminnassaan edistämään vastuullista sijoitustoimintaa.

 

8

Sijoitusperiaatteita tarkennetaan vuosittain sijoitussuunnitelmassa, jonka kaupunginjohtaja hyväksyy.

 

Kaupunginhallituksen 30.03.2015 hyväksymät Investointirahaston sijoitusperiaatteet

 

Espoon kaupungin Investointirahaston sijoitusperiaatteet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.03.2015 ovat seuraavat:

 

1

Sijoitustoiminnan on mahdollistettava rahaston sääntöjen mukainen varojen käyttö.

 

2

Sijoitusten riskitaso pidetään alhaisena.

 

3

Sijoitustoiminnassa varat jaetaan korkosijoituksiin sekä muihin sijoituksiin seuraavien enimmäisvaihteluvälien mukaisesti:

Osakkeet 0-10 %

Korkosijoitukset 90 -100 %

Muut sijoitukset 0-10 %

 

4

Sijoituksille tavoitellaan 3 %:n tuottoa pitkällä aikavälillä.

 

5

Sijoitustoiminnassa käytetään ainoastaan EU-lainsäädännön valvomia ja hyväksymiä sijoitusratkaisuja/sijoitusrahastoja.

 

6

Sijoitustoiminnassa voidaan käyttää johdannaisia rajoitetusti, ja pääsääntöisesti viranomaisvalvottujen sijoitusrahastojen kautta, mikäli rahastojen säännöt sen sallivat.

 

7

Kaupunki on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja sitoutuu sijoitustoiminnassaan edistämään vastuullista sijoitustoimintaa.

 

8

Sijoitusperiaatteita tarkennetaan vuosittain sijoitussuunnitelmassa, jonka kaupunginjohtaja hyväksyy.

 

Kaupunginhallituksen 30.03.2015 hyväksymät Vahinkorahaston sijoitusperiaatteet

 

Espoon kaupungin Vahinkorahaston sijoitusperiaatteet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.03.2015 ovat seuraavat:

 

1

Sijoitustoiminnan on mahdollistettava rahaston sääntöjen mukainen varojen käyttö.

 

2

Sijoitusten riskitaso pidetään alhaisena.

 

3

Sijoitustoiminnassa varat jaetaan korkosijoituksiin sekä muihin sijoituksiin seuraavien enimmäisvaihteluvälien mukaisesti:

Osakkeet 0-10 %

Korkosijoitukset 90 -100 %

Muut sijoitukset 0-10 %

 

4

Sijoituksille tavoitellaan 3 %:n tuottoa pitkällä aikavälillä.

 

5

Sijoitustoiminnassa käytetään ainoastaan EU-lainsäädännön valvomia ja hyväksymiä sijoitusratkaisuja/sijoitusrahastoja.

 

6

Sijoitustoiminnassa voidaan käyttää johdannaisia rajoitetusti, ja pääsääntöisesti viranomaisvalvottujen sijoitusrahastojen kautta, mikäli rahastojen säännöt sen sallivat.

 

7

Kaupunki on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja sitoutuu sijoitustoiminnassaan edistämään vastuullista sijoitustoimintaa.

 

8

Sijoitusperiaatteita tarkennetaan vuosittain sijoitussuunnitelmassa, jonka kaupunginjohtaja hyväksyy.

 

 

Espoon kaupungin hallintosäännön 1. osan 2. luvun 3. pykälän 11. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää rahastojen sijoitusperiaatteista.

 

Vastuullisuus rahastojen sijoitustoiminnassa

 

Kaupunki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet 2013 (Principles for Responsible Investment PRI). Periaatteiden allekirjoittajien vuosittaisessa raportissa on käsiteltävä vastuullisen sijoittamisen periaatteita, niiden käytännön toteutumista samoin kuin mahdollisia tavoitteiden eteen tehtyjä toimenpiteitä ja saavutettuja tuloksia. Vaatimukset, jotka YK tälle raportoinnille asettaa, kasvoivat vuosi vuodelta ja vuoden 2017 aikana tehtiinkin päätös, että kaupungin olemassa olevilla resursseilla ko raportoinnin vaatimuksia on kaupungin enää mahdotonta täyttää ja kaupunki erosi allekirjoittajien joukosta. Espoon kaupunki oli tuolloin ainoa kaupunki maailmassa, joka ko periaatteet oli allekirjoittanut. Sijoitustoiminnassaan kaupunki kuitenkin noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja sitoutuu sijoitustoiminnassaan edistämään ja toteuttamaan vastuullista sijoitustoimintaa.

 

Kaupunki liittyi FINSIF:iin marraskuussa 2013 (Finland's Sustainable Investment Forum r.y). FINSIF on suomalainen vastuullisen sijoittamisen foorumi, joka tekee yhteistyötä vastaavien pohjoismaisten yhdistysten kanssa (Swesif, Dansif ja Norsif). Finsif tekee yhteistyötä myös suomalaisen yritysvastuuverkoston, FIBS ry:n kanssa. FINSIF:n jäsenenä kaupungilla on verkosto, jonka kautta tehdä yhteistyötä muiden instituutiosijoittajien, akateemisten tutkimusorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

Kaupungin tavoitteena on, että kaikessa sijoituspäätöksenteossa on huomioitu ESG- asiat, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvät näkökulmat. Kaupunki suosii varainhoitajia, jotka seuraavat aktiivisesti ESG-asioita osana sijoitustoimintaa ja pyrkivät ymmärtämään ESG-asioiden vaikutuksia sijoituskohteiden riski- ja tuottonäkymiin.

 

Kaikki täyden valtakirjan salkunhoitajamme sekä muut käyttämämme varainhoitajat ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Varainhoitajamme hoitavat vastuullisuuden arvioinnin osana tavanomaista sijoitustoimintaansa. ESG-tietoja hyödynnetään järjestelmällisesti sijoitusanalyysien ja -päätösten tekemisessä, koska niiden odotetaan vaikuttavan sijoituskohteen tuotto- ja riskiprofiiliin pitkällä aikavälillä. Ne ovat myös aktiivisia omistajia eli käyvät vuoropuhelua yrityksen kanssa, osallistuvat päätöksentekoon yhtiökokouksissa ja tekevät ehdotuksia yhtiökokoukselle tai aktivoivat yhdessä muiden omistajien kanssa keskustelua vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Varainhoitajamme sulkevat sijoituksistaan pois kiistanalaiset aseet. Lisäksi varainhoitajakohtaisesti seuraavia toimialoja on suljettu pois kokonaan sijoitusuniversumista tai niihin tehdään sijoituksia vain hyvin rajatusti ja harkiten: asbesti- ja tupakkateollisuus, alkoholi, uhkapelit, pornografia, palmuöljy, sellu, ydinvoiman tuottaminen, hiilivoiman tuottaminen, kaivosteollisuus ja öljyhiekka projektit.

 

Kaupunki nostaa esille aktiivisesti ajankohtaisia asioita vastuulliseen sijoittamiseen liittyen, mikäli varainhoitajien kassa säännöllisesti käytävissä vapaamuotoisissa keskusteluissa asiat eivät muuten esille nouse. Espoo on esittänyt kysymyksiä mm. harmaan talouden- ja veronkierron estämisestä, sijoitusten hiilijalanjäljestä sekä yksittäisistä yleisen uutisoinnin kohteeseen joutuvista kohdeyhtiöistä.

 

Kaupunginhallitukselle raportoidaan vuosittain rahastojen vastuullisuudesta sekä ESG raportoinnin kattavuudesta (ESG raportoinnin piirissä oleva osuus koko salkusta). Lisäksi yhteenveto sijoituksista ja niiden tuotoista on osana myös valtuustolle meneviä seurantaraportteja.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format