Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pelastuslaitoksen johtokunta
Protokoll 09.12.2020/Paragraf 40

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

6377/09.05.01/2020

 

 

 

Pelastuslaitoksen johtokunta 09.12.2020 § 40

 

 

§ 40

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi 2020

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laitinen Miia

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

 

Johtokunta

merkitsee tiedoksi selostuksen johtokunnan itsearviointiprosessista.

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 28.11.2016 kokouksessaan Hyvä hallintotapa asiakirjan suosituksena Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. Hyvän hallintotavan ohjeen mukaan luottamuselimet arvioivat säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hyvä hallintotapa kuvaa sitä, miten organisaation johtaminen ja hallinto järjestetään lainmukaisesti ja eettisesti kestävästi, mutta samalla tehokkaasti.

 

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi toteutetaan tammi-helmikuussa 2021 ja menettelytavan viitekehyksenä käytetään soveltaen julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimallia CAF (Common Assessment Framework). Samaa mallia on käytetty pelastuslaitoksen toiminnan arviointiin. Arvioinnin tueksi on laadittu kysymyslomake, jonka kysymykset on jäsennelty valittujen CAF- arviointialueiden mukaan soveltaen.

 

Kaikille johtokunnan jäsenille ja varajäsenille lähetetään kysymykset Webropol-kyselynä sähköpostitse. Tarvittaessa kysymykset lähetetään paperisena halukkaille.

 

Pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävät ovat määritelty Espoon kaupungin hallintosäännössä. Tehtävät ovat voimassa olevan hallintosäännön osassa I luvussa 5 otsikolla Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta 4 § ja 5 §.

 

Vastaajien tulee arvioida toimintaa nimenomaan näiden tehtävien näkökulmasta.

 

Edellisessä itsearvioinnissa (PelJK 11.3.2020 § 8) johtokunta valitsi kehittämiskohteikseen varajäsenten pitäminen ajan tasalla kokouksissa käsiteltävistä asioista sekä kuntapäättäjien kiinnostuneisuuden ja tiedonsaannin parantamisen.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format