Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Protokoll 15.12.2020/Paragraf 53

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6516/02.08.00/2020

 

 

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta 15.12.2020 § 53

 

 

§ 53

Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Peltonen Kaisa Karoliina

Ikävalko Jarmo

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi (Kaisa Peltonen)

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Merra Martti

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta antaa seuraavan lausunnon 2.12.2020 päivätystä Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta:

Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus esitetään toteutettavaksi vaihtoehdon V1b mukaisena.

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja teki Kallungin, Özdemirin ja Hovin kannattamana seuraavan vastaesityksen:

 

"Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus esitetään toteutettavaksi vaihtoehdon V2 mukaisena.

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta edellyttää, että hankesuunnittelua lähdetään jatkamaan vaihtoehdon V2 pohjalta. Espoonlahden kaupunkikeskuksen on väestöennusteissa arvioitu olevan tulevaisuudessa väestömäärältään Espoon suurin kaupunkikeskus. Laajennus tulee toteuttaa V2 mallin mukaisesti peruskorjauksen yhteydessä, jotta kasvavan kaupunkikeskuksen tarpeisiin voidaan vastata ja jotta se olisi kustannustehokasta pitkällä aikavälillä. Uintiurheilukeskuksessa tarvitaan kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki kilpailujen vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Riittävän suurikokoisena se sopii niin uimahyppyjen, taitouinnin, uppopallon kuin tavalliseenkin kuntalaiskäyttöön. Nykyaikaiseen uimahalliin kuuluvat myös monitoimi-/ kuntoutusallas, pienten lasten kahluuallas sekä kylmävesiallas, jotka soveltuvat kaikkien käyttöön. Peruskorjaus ja laajennus tulee toteuttaa mahdollisuuksien mukaan vaiheittain siten, että koko uimahallia ei suljeta."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan vastaesitys hyväksyä. Koska vastaesitystä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Liikunta- ja nuorisolautakunta antoi seuraavan lausunnon 2.12.2020 päivätystä Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta:

Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus esitetään toteutetta-vaksi vaihtoehdon V2 mukaisena.

Liikunta- ja nuorisolautakunta edellyttää, että hankesuunnittelua lähdetään jatkamaan vaihtoehdon V2 pohjalta. Espoonlahden kaupunkikeskuksen on väestöennusteissa arvioitu olevan tulevaisuudessa väestömäärältään Es-poon suurin kaupunkikeskus. Laajennus tulee toteuttaa V2 mallin mukaisesti peruskorjauksen yhteydessä, jotta kasvavan kaupunkikeskuksen tarpeisiin voidaan vastata ja jotta se olisi kustannustehokasta pitkällä aikavälillä. Uin-tiurheilukeskuksessa tarvitaan kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jos-sa on kaikki kilpailujen vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Riittävän suurikokoisena se sopii niin uimahyppyjen, taitouinnin, uppopallon kuin ta-valliseenkin kuntalaiskäyttöön. Nykyaikaiseen uimahalliin kuuluvat myös monitoimi-/ kuntoutusallas, pienten lasten kahluuallas sekä kylmävesiallas, jotka soveltuvat kaikkien käyttöön. Peruskorjaus ja laajennus tulee toteuttaa mahdollisuuksien mukaan vaiheittain siten, että koko uimahallia ei suljeta.

 

 

 

 

 

 

Selostus 

Tilapalvelut -liikelaitos on pyytänyt liikunta- ja nuorisolautakunnan lausuntoa Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen 2.12.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet tilakeskuksen lisäksi sivistystoimesta liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä tilat ja alueet - yksikön edustajat.

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.11.2020 Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen muutoksen alla olevan mukaisesti:

 

"Liikunta- ja nuorisolautakunta ei hyväksy laadittua tarveselvityksen muutosta vaan esittää vastaesityksenä tehtäväksi laajennuksen (V2).

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta esittää, että Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan myös laajennusosan, sisältäen mm. hyppy-, monitoimi- ja ulkoaltaan (V2).

 

Espoonlahden kaupunkikeskuksen on väestöennusteissa arvioitu olevan tulevaisuudessa väestömäärältään Espoon suurin kaupunkikeskus. Laajennus tulee toteuttaa V2 mallin mukaisesti, jotta kasvavan kaupunkikeskuksen tarpeisiin voidaan vastata. Uintiurheilukeskuksessa tarvitaan kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki kilpailujen vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Riittävän suurikokoisena se sopii niin uimahyppyjen, taitouinnin, uppopallon kuin tavalliseen kuntalaiskäyttöön. Nykyaikaiseen uimahalliin kuuluvat myös monitoimi-/ kuntoutusallas, pienten lasten kahluuallas sekä kylmävesiallas, jotka soveltuvat kaikkien käyttöön. Peruskorjaus ja laajennus tulee toteuttaa mahdollisuuksien mukaan vaiheittain siten, että koko uimahallia ei suljeta."

 

Päätösehdotuksena oli peruskorjaus ja vaihtoehdon V1b (hankeselvitys) mukainen laajennus.

 

 

YHTEENVETO HANKESUUNNITELMASTA

 

Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli sijaitsee Espoonlahden urheilupuistossa. Uimahallin on suunnitellut arkkitehti Osmo Sipari, joka kuuluu sodanjälkeisen sukupolven arvostettuihin edustajiin. Uimahallista on laadittu erillinen rakennushistoriallinen selvitys.

 

Alueella on käynnissä asemakaavamuutos, jonka lähtökohtana on YU- korttelissa 34206 sijaitsevan tontin 5 (49-34-206-5) rakennusoikeuden nosto 8 000 kem², rakennusalueen rajojen siirtäminen ja tontin alan laajentaminen sekä mahdollistaa 5. kerroksisen pysäköintilaitoksen rakentaminen YU-tontin 5 luoteispuolella sijaitsevalle LPA- tontille 6. Lähtökohtana on, että kaavamuutos olisi lainvoimainen vuoden 2021 alussa.

 

Uimahallirakennukselle on tehty kuntotutkimuksia, joissa on selvitetty rakenteiden kuntoa. Kantaville rakenteille on tehty käyttöikätarkastelu ja rakenteille on laadittu turvallisuusselvitys. Rakennus on huonossa kunnossa. Kantavat runkorakenteet voidaan pääosin säilyttää, mutta melkein kaikki täydentävät rakenneosat joudutaan uusimaan. Rakennuksen suurten korjaustarpeiden vuoksi uudisrakennusvaihtoehto olisi elinkaaritarkastelussa edullisempi ratkaisu.

 

Hankesuunnitelmassa esitellään esisuunnitelman/hankeselvityksen mukaiset kolme vaihtoehtoa. Nämä vastaavat tarveselvityksen yhteydessä esiteltyjä vaihtoehtoja:

  • V1a Peruskorjauksessa nykyiseen isoon allastilaan sovitetaan nykyaikainen 10 -ratainen allas, joka voidaan toteuttaa teräsaltaana. Nostettavilla pohja- ja väliseinäratkaisuilla taataan altaan monipuoliset käyttömahdollisuudet. Samassa yhteydessä katsomon kapasiteettia lisätään. Nykyiset tilaussaunat korvataan erityisryhmille tarkoitetuilla puku- ja pesutiloilla. Kaikki tilat ovat esteettömiä.
  • V1b Pienemmässä laajennuksessa peruskorjauksen lisäksi rakennetaan monitoimi-/kuntoutusallas.
  • V2 Suuremmassa laajennuksessa rakennetaan monitoimialtaan lisäksi lasten ulkoallas ulkoalueineen, vauva-allas, kylmäallas sekä kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki kilpailujen vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Lisäksi liikuntasali- ja pukutiloja laajennetaan.

 

Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitoksen suunnittelunohjaus- ja rakennuttamispalvelut vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta.

 

 

 

 

 

 

HANKKEEN LAAJUUS- JA KUSTANNUSTIEDOT

 

 

Tavoitehinta

Bruttoala

Toimitilavuokra

V1a

22,0 M€

7 228 brm²

2,37 M€ / vuosi

V1b

23,9 M€

7 859 brm²

2,57 M€ / vuosi

V2

35,4 M€

10 834 brm²

3,48 M€ / vuosi

 

Vuoden 2020 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on esitetty Espoonlahden uimahallin peruskorjaukseen 25,2 M€. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa 2.11.2020 hankkeelle on esitetty 23,99 M€.

 

 

HANKKEEN TAVOITEAIKATAULU

 

Alustava aikataulu:

  • Suunnittelun valmistelu 2/2021-3/2021
  • Suunnittelu 4/2021-6/2022
  • Rakentamisen valmistelu 7/2022-10/2022
  • Rakentaminen 11/2022 - 9/ 2024
  • Vastaanotto 9/2024
  • Käyttöönotto 10/2024-1/2025

 

 

LAUSUNNON PERUSTELUT

 

Liikuntapalvelut näkee laajimman vaihtoehdon V2 tarpeellisena. Kaupungin investointiohjelmaan varattujen määrärahojen vuoksi ja taloudellisesta tilanteesta johtuen päätösehdotuksena on kuitenkin vaihtoehto V1b sisältäen peruskorjauksen, sisätilojen muutostöitä ja laajennuksena monitoimialtaan. Investointiohjelman mukaiset määrärahat riittävät vaihtoehtoon 1b. Taloudellisesti kestävä Espoo - talouden sopeuttamisohjelman perusteella ei voida lisätä kustannuksia.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format