Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 11.01.2021/Paragraf 22

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 22

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 7.1.2021 § 1

Terveydenhuollon tarvikkeet, keskeyttämispäätös

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 16.12.2020

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 16.12.2020 § 80

Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle 2021

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 21.12.2020 § 81

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sosiaali- ja terveystoimessa

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 5.1.2021 § 1

Terveyspalvelujen avosairaanhoidon terveydenhoitajan tehtävän (vakanssi 278040) muuttaminen sairaanhoitaja/terveydenhoitaja -kaksoisnimikkeen tehtäväksi 1.1.2021 alkaen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 5.1.2021 § 2

Sosiaali- ja terveystoimen kehittämispäällikön tehtävän (vakanssi 300804) muuttaminen johtavan erityisasiantuntijan tehtäväksi 7.1.2021 alkaen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 5.1.2021 § 3

Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstötoimikunnan työnantajajäsenten nimeämisen tarkistus toimikaudella 2018-2021

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 29.12.2020 § 19

Koronaviruksen covid19 seurauksena tehtävät rajoitukset vierailuihin osastoilla Espoon sairaalassa

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 5.1.2021 § 1

Koronaviruksen covid19 seurauksena tehtävät rajoitukset vierailuihin osastoilla Espoon sairaalassa

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 5.1.2021 § 2

Kunnan tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi määrääminen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 21.12.2020 § 35

Lääkkeiden annosjakelun ja toimituspalvelun hankinta

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 21.12.2020 § 36

Hankintapäätös Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen asiantuntijapalveluista

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 21.12.2020 § 37

Päätös osallisuusalustan ja siihen liittyvän asiantuntijapalvelun hankinnasta / Länsi-Uudenmaan sote -hanke

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 21.12.2020 § 38

Päätös brändistrategian ja brändikäsikirjan sekä visuaalisen ilmeen konseptin ja graafisen ohjeiston hankinnasta / Länsi-Uudenmaan sote -hanke

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 21.12.2020 § 39

Päätös sisällöntuotannon ja viestintämateriaalien tuotannon hankinnasta / Länsi-Uudenmaan sote -hanke

 

 

 

Sivistystoimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

 

 

Teknisen toimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

 

 

Päätös 

Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format