Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 11.01.2021/Paragraf 6

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

68/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 6

 

 

§ 6

Pelastuslaitoksen johtokunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen Virpi Lohrumin (Lohjan toimialue) henkilökohtaisen varajäsenen Teija Hallenbergin (Lohjan toimialue) tilalle Jussi Tallqvistin (Lohjan toimialue).

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Pelastuslaitoksen johtokunnan varajäsen Teija Hallenberg (Lohjan toimialue) on pyytänyt eroa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä perusteenaan muutto paikkakunnalta. Vihdin kunnanvaltuusto, joka kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien yhteistoimintasopimuksen määrittelemään Lohjan toimialueeseen, on 23.11.2020 § 70 päättänyt esittää Espoon kaupungille johtokunnan varajäseneksi Jussi Tallqvistia jäljelle olevaksi toimikaudeksi.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 5. luvun 1 §:n mukaan pelastuslaitoksen johtokunnassa on kymmenen (10) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvoston päätöksen (174/2002) mukaisen Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien 3.12.2002 tekemän sopimuksen mukaisesti pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä kuusi nimetään Espoon toimialueelta, johon kuuluvat Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta, kaksi Lohjan toimialueelta, johon kuuluvat Karkkilan ja Lohjan kaupungit sekä Siuntion ja Vihdin kunnat ja kaksi Raaseporin toimialueelta, johon kuuluvat Hangon ja Raaseporin kaupungit sekä Inkoon kunta. Espoo nimeää jäsenistä puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan, joka valitaan Lohjan toimialueelta.

 

Kuntalain 74.3 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Pelastuslaitoksen johtokunnassa tulee siten olla naisia ja miehiä neljä (4).

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

 

Tasa-arvolain estämättä johtokunnan varajäseneksi voidaan valita nainen tai mies.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format