Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 18.01.2021/Paragraf 29

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 29

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 11.1.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 11.1.2021 (Yleiset asiat) § 2

Yleishallinnon menojen hyväksyjät 2021

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 15.1.2021 § 3

Liittyminen Hansel Oy:n Toisen asteen oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 2021-2023 (2025) hankinnan kilpailutukseen

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja 13.1.2021 (Henkilöstöasiat) § 4

Palvelupäällikkö, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 300102. Virka sijoittuu sosiaali- ja terveystoimen esikuntaan, työavain ESPOO-02-1301-20

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja 13.1.2021 (Henkilöstöasiat) § 5

Rekrytointilisän maksaminen Sosiaali- ja terveystoimessa

 

Teknisen toimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja 8.1.2021 (Talousasiat) § 1

Pysäköinninvalvonnan epävarmojen saatavien poisto kirjanpidosta

 

 

Päätös  Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format