Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 01.02.2021/Paragraf 42

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 42

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 18.1.2021

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 25.1.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.1.2021 § 1

Määräaikainen tehtävälisä, Hallinto ja kehittäminen -yksikkö,

Hankintakeskus

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 18.1.2021 § 3

Osallistuminen Muovin tarina -roskasta tuotteeksi -hankkeeseen

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 19.1.2021 § 4

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy

Jousenpuiston Pysäköinti -nimisen yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen

22.1.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 26.1.2021 § 5

Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon edustajan nimeäminen Etelä-Suomen valmiustoimikunnan sihteeristöön toimikaudelle 2021-2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 20.1.2021 § 1

Espoon kaupunkia käsittelevän kirjojen hankinta

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 14.1.2021 § 2

Vammaisten pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumisen tuen hankinta

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 22.1.2021 § 4

Kopiopapereiden kevennetty kilpailutus kolmannelle sopimusvuodelle

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Nämnden Svenska rum pöytäkirja 21.1.2021

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 22.1.2021 § 6

Kielilisän myöntäminen sosiaali- ja terveystoimessa 2021

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 22.1.2021 § 1

Henkilöstön hankinta COVID-19 -rokotuksia varten

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 22.1.2021 § 3

Kunnan tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi määrääminen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 13.1.2021 § 2

Toimialan sitovien määrärahojen väliset vähäiset siirrot

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 14.1.2021 § 3

Sosiaali- ja terveystoimen tilauspäätös- ja menojen hyväksymisoikeudet 14.1.2021 alkaen

 

Sivistystoimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 15.1.2021 § 1

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 21.1.2021 § 2

Kielilisien myöntäminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 21.1.2021 § 3

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän

maksaminen sivistystoimen tilat ja alueet yksikössä

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 21.1.2021 § 4

Kielilisien myöntäminen Espoon kaupunginkirjastossa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 18.1.2021 § 1

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön toimintaohjeen muuttaminen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 18.1.2021 § 2

Ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikön toimintaohje

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 25.1.2021 § 3

Rahoituksen hakeminen EU Horizon 2020 -ohjelman Green Deal -hausta

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 26.1.2021 § 4

Espoon kaupungin sivistystoimen taideteoksen lahjoitus EMMA - Espoon modernin taiteen museon kokoelmiin

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 26.1.2021 § 5

Valtion erityisavustuksen hakeminen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021-2022

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 27.1.2021 § 6

Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Tiistilän koulussa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 21.1.2021 § 1

Varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta Suomen Tenava päiväkodit Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen irtisanominen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 21.1.2021 § 2

Varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta Junodel Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen irtisanominen

 

 

Teknisen toimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 19.1.2021

 

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 20.1.2021

 

 

Päätös  

Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format