Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 01.02.2021/Paragraf 43

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

6528/05.03.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 43

 

 

§ 43

Oikaisuvaatimus perusturvajohtajan päätökseen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Villgren Kati

Ahlström Mari

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus  

 

vs. perusturvajohtaja Svahn Sanna

Kaupunginhallitus hyväksyy osittain ja hylkää osittain oikaisuvaatimuksen perusturvajohtajan hyvitysvaatimusta koskevasta päätöksestä 2.9.2020 8 §/2020 liitteiden mukaisesti.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Oikaisuvaatimus koskee perusturvajohtajan 2.9.2020 8 §/2020 tekemää päätöstä hyvitysvaatimusta koskien.

 

Oikaisuvaatimus on saapunut Espoon kaupungin kirjaamoon 24.9.2020 muutoksenhakuajan kuluessa.

 

Perustelut oikaisuvaatimukseen ovat liitteissä. Liitteet ja oheismateriaali ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 22 ja 24 §:n ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 14 §:n perusteella.

 

 

 

Liitteet:

Salassa pidettävä Perustelut JulkL 24§ 1.25 ja 32

Salassa pidettävä Laskelma JulkL  24§

 

Oheismateriaali:

Salassa pidettävä Oikaisuvaatimus 24.9.2020 JulkL 24§

Salassa pidettävä Päätös EOA JulkL24§

Salassa pidettävä Perusturvajohtajan päätös 2.9.2020 JulkL 24§

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format