Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 01.02.2021/Paragraf 36

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

207/00.00.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 36

 

 

§ 36

Nuorisovaltuustovaalien järjestäminen vuonna 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kujala Riina

 

Juha Laakso (etunimi.k.sukunimi@espoo.fi)

 

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallitus päättää nuorisovaltuustovaalien järjestämisestä vuonna 2021 seuraavaa:

1
nuorisovaltuustoon valitaan syksyllä 2021 pidettävissä vaaleissa 40 valtuutettua äänimäärän mukaisessa järjestyksessä,

2
nuorisovaltuuston toimikausi on 2 vuotta (v. 2021-2022),

3
nuorisovaltuustovaaleissa ehdokaskelpoisia ja äänioikeutettuja ovat vaalivuonna 13-18 vuotta täyttävät nuoret, joiden kotipaikka on Espoo,

4
vaalit järjestetään kouluvaalina niin, että äänestys tapahtuu kaikissa yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa Espoossa siten, että jokainen äänioikeutettu äänestää omassa oppilaitoksessaan. Niille, jotka eivät opiskele em. oppilaitoksissa, järjestetään erillinen äänestyspaikka,

5
neuvotellaan Kauniaisten kaupungin kanssa vaalien järjestämisestä Kasavuoren koulussa, Hagelstamska skolassa, Kauniaisten lukiossa ja Gymnasiet Grankulla samskolassa ko. kouluissa opiskeleville espoolaisnuorille, sekä muiden mahdollisten tahojen kanssa, joissa toimii espoolaisia äänioikeutettuja ja ehdokaskelpoisia nuoria.

6

kehotetaan sivistystoimen nuorisopalveluita järjestämään vaalit sekä sivistystoimen johtajaa vahvistamaan ehdokaslistan ehdokasasettelun jälkeen ja nimeämään työryhmän vastaamaan vaalien järjestelyistä.

7

Espoon sivistystoimi tukee nuorisovaltuustovaalien järjestämistä kytkemällä toimintaan mukaan koulujen oppilaskunnat ja niiden ohjaavat opettajat. Omnian opiskelijoille järjestetään tiedotusta ja pyritään aktivoimaan myös ammatillisen koulutuksen opiskelijat mukaan. Koulujen ulkopuolella olevat nuoret pyritään tavoittamaan ohjaamon ja muun nuorisotoimen avulla. Tavoitteena on lisätä nuorten aktiivisuutta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Laukkasen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus kehottaa sivistystoimea yhteistyössä

nuorisovaltuuston kanssa selvittämään mahdollisuudet, haasteet ja hyödyt siitä, että vaaleissa käytettäisiin myös vaalilistoja ja/tai vaaliliittoja. Mikäli tällainen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, niin asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska lisäysehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:


Kaupunginhallitus päätti nuorisovaltuustovaalien järjestämisestä vuonna 2021 seuraavaa:

1
nuorisovaltuustoon valitaan syksyllä 2021 pidettävissä vaaleissa 40 valtuutettua äänimäärän mukaisessa järjestyksessä,

2
nuorisovaltuuston toimikausi on 2 vuotta (v. 2021-2022),

3
nuorisovaltuustovaaleissa ehdokaskelpoisia ja äänioikeutettuja ovat vaalivuonna 13-18 vuotta täyttävät nuoret, joiden kotipaikka on Espoo,

4
vaalit järjestetään kouluvaalina niin, että äänestys tapahtuu kaikissa yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa Espoossa siten, että jokainen äänioikeutettu äänestää omassa oppilaitoksessaan. Niille, jotka eivät opiskele em. oppilaitoksissa, järjestetään erillinen äänestyspaikka,

5
neuvotellaan Kauniaisten kaupungin kanssa vaalien järjestämisestä Kasavuoren koulussa, Hagelstamska skolassa, Kauniaisten lukiossa ja Gymnasiet Grankulla samskolassa ko. kouluissa opiskeleville espoolaisnuorille, sekä muiden mahdollisten tahojen kanssa, joissa toimii espoolaisia äänioikeutettuja ja ehdokaskelpoisia nuoria.

6

kehotetaan sivistystoimen nuorisopalveluita järjestämään vaalit sekä sivistystoimen johtajaa vahvistamaan ehdokaslistan ehdokasasettelun jälkeen ja nimeämään työryhmän vastaamaan vaalien järjestelyistä.

7

Espoon sivistystoimi tukee nuorisovaltuustovaalien järjestämistä kytkemällä toimintaan mukaan koulujen oppilaskunnat ja niiden ohjaavat opettajat. Omnian opiskelijoille järjestetään tiedotusta ja pyritään aktivoimaan myös ammatillisen koulutuksen opiskelijat mukaan. Koulujen ulkopuolella olevat nuoret pyritään tavoittamaan ohjaamon ja muun nuorisotoimen avulla. Tavoitteena on lisätä nuorten aktiivisuutta.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti sivistystoimea yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa selvittämään mahdollisuudet, haasteet ja hyödyt siitä, että vaaleissa käytettäisiin myös vaalilistoja ja/tai vaaliliittoja. Mikäli tällainen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, niin asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

 

 

 

 

Selostus 

Espoon kaupunginhallitus on tehnyt ensimmäisen kerran vuonna 1997 päätöksen nuorisovaltuuston perustamisesta. Tämän jälkeen on vaalit pidetty ja nuorisovaltuusto valittu kaupunginhallituksen päätöksillä kahden vuoden välein. Nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi alkoi vuoden 2020 alussa ja se päättyy vuoden 2021 loppuun.

 

Äänestysprosentit ovat olleet:

 

v. 1997  26%

v. 1999  15%

v. 2001  11%

v. 2003  43,7%

v. 2005  45,1%

v. 2007  56,6%

v. 2009 42,7%

v. 2011 47,9%

v. 2015 30,9%

v. 2017 36,5%

v. 2019 37,8%

 

Vuonna 2013 vaaleja ei järjestetty, vaan kaikki ehdokkaaksi asettuneet (42) valittiin nuorisovaltuustoon.

  

Valtuutettujen määrä ja toimikausi

 

Päätösehdotuksessa esitetään, että vaaleissa valitaan 40 varsinaista valtuutettua äänimäärän mukaisessa järjestyksessä, ja toimikaudeksi esitetään kaksi vuotta, samoin kuin aikaisemmin. 

 

Äänioikeus ja ehdokaskelpoisuus

 

Päätösehdotuksessa esitetään, että nuorisovaltuustovaaleissa ehdokaskelpoisia ja äänioikeutettuja ovat vaalivuonna 13-18 vuotta täyttävät nuoret, joiden kotipaikka on Espoo, samoin kuin vuoden 2019 vaaleissa.

 

Aiemmista vaaleista poiketen esitetään, että sivistystoimen johtaja vahvistaa ehdokaslistan ehdokasasettelun jälkeen. Muutoksella tavoitellaan joustavuutta vaaliprosessin aikatauluun. Aiemmin kaupunginhallitus on vahvistanut ehdokaslistan.

 

Vaalitapa ja vaalien käytännön toteutus

 

Esitetään, että vuonna 2021 vaalit ovat kouluvaalit, samoin kuin vuonna 2019. Kaupunginhallitus nimeää äänestystuloksen perusteella nuorisovaltuuston.

 

Vaalien käytännön järjestelyt ovat pääosin nuorisopalveluiden vastuulla, mutta yhteistyö sivistystoimen eri yksiköiden ja toimijoiden kanssa on kuitenkin välttämätöntä vaalien onnistumiseksi.

 

Vuodelle 2021 äänestystavaksi tullaan selvittämään mahdollisuutta vaalien toteuttamisesta vuoden 2019 vaalien tapaan sähköistä äänestyspalvelua käyttäen. Äänestystilanne järjestetään samaan tapaan kouluissa ja muissa äänestyspaikoissa kuin vuonna 2019.

 

Nuorisovaltuusto ohjeistaa kouluja äänestyksen järjestämisessä ja vaalityöryhmä valvoo äänestyksen onnistumista.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format