Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 15.02.2021/Paragraf 31

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 31

Motioner inlämnade vid sammanträdet

 

Redogörelse Ordföranden konstaterade att följande motion/-er enligt I delen 1 kap. 7 § i förvaltningsstadgan lämnats till stadsstyrelsen för beredning:

 

- Ledamot Hyrkkö m.fl.:

"Motion om att stöda föräldrar"

 

- Ledamot Ahlfors m.fl.:

"Motion om gratis servering av frukost i grundskolor i områden med problem".

 

- Ledamot Saramäki m.fl.:

"Motion om att fortsätta underhållet av skridskobanor enligt väderleksförhållanden".

 

- Ledamöterna Nevanlinna och Hopsu:

"Motion: En nationell stadspark i Esbo".

 

 

 

Beslut Fullmäktige:

Fullmäktige instämde i ordförandens förslag och beslutade enhälligt att lämna motionen/-erna till stadsstyrelsen för beredning.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format