Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 18.02.2021/Paragraf 14

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5130/00.01.03/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 18.02.2021 § 14

 

 

§ 14

Uppföljning av ekonomin och strategin, delårsrapport 4 / förhandsbesked om bokslutet per 31.12.2020 för nämnden Svenska rum

 

Beredning och upplysningar:

Penttinen Jukka

Hagman Katja L
Stolt-Haglund Ida
Latva-Äijö Annika

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum antecknar för kännedom nämndens och för sin del bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.12.2020.

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Stadens ledningsgrupp behandlar månatligen verksamhetens och ekonomins uppgifter. Månadsrapporten behandlas i stadsstyrelsen månatligen med undantag för de månader då delårsrapport uppgörs. Månadsrapporten inkluderar viktig information om utvecklingen i verksamhetsmiljön, prognos och analys av driftsbudgeten och investeringarna, avvikelser från budgeten samt orsaker och åtgärdsförslag till dessa.

 

Till stadsstyrelsen, fullmäktige och nämnderna uppgörs för april, juli och oktober en mer omfattande delårsrapport. Delårsrapporten inbegriper en mer omfattande analys av resultatmålen och ekonomin. Delårsrapporten inbegriper en uppskattning av den totala användningen av anslagen och av inkomsterna under hela året samt en analys av de viktigaste funktioner som inverkar på ekonomin och resultatmålen. På basis av delårsrapporten för oktober förs avvikelser i målen, budgetanslagen och inkomsterna vidare för behandling till fullmäktige.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format