Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 18.02.2021/Paragraf 16

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

486/12.01.00/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 18.02.2021 § 16

 

 

§ 16

Fastställande av antal elevplatser i årskurs 1 i den grundläggande utbildningen läsåret 2021-2022

 

Beredning och upplysningar:

Westerlund Mia

Nordberg Anna

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum fastställer antalet elevplatser i åk 1 läsåret 2021-2022 enligt följande:

 

Skola

Antal platser

 

Alberga skola

Bemböle skola

25 (1 undervisningsgrupp)

15 (1 undervisningsgrupp)

 

 

Finno skola 

25 (1 undervisningsgrupp)

Karamalmens skola

25 (1 undervisningsgrupp)

Kungsgårdsskolan

25 (1 undervisningsgrupp)

Lagstads skola

25 (1 undervisningsgrupp)

Mattlidens skola

75 (3 undervisningsgrupper)

Rödskogs skola

15 (1 undervisningsgrupp)

Smedsby skola

25 (1 undervisningsgrupp)

Storängens skola

75 (3 undervisningsgrupper)

Vindängens skola

25 (1 undervisningsgrupp)

 

 

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse Principer för fastställande av antal elevplatser i årskurs 1 och årskurs 7 inom den grundläggande utbildningen har fastställts av nämnden Svenska rum 19.11.2015 § 89. Enligt principerna för fastställande av antal elevplatser ska följande aspekter beaktas då antalet elevplatser fastställs:

 

- den fastställda riktgivande gruppstorleken,

- skollokalernas kapacitet,

- elevunderlaget,

- antal elever som helhet på lång sikt i samtliga skolor och förskolor samt

- elevernas eventuella specialbehov.

 

Det föreslagna antalet elevplatser utgår från en helhetsbedömning som gjorts av beredarna i samarbete med rektorerna.

 

Antalet barn på de olika skolornas elevupptagningsområden varierar från år till år, vilket ställer krav på skolornas lokalanvändning. Antalet elevplatser i de olika enheterna måste årligen ses över för att en pedagogiskt ändamålsenlig verksamhet ska kunna garanteras.

 

Antalet elevplatser fastställs i det här ärendet för årskurs 1 i respektive skola. Samtidigt fastställs antalet undervisningsgrupper, men det är möjligt för rektorn i respektive skola att ha fler undervisningsgrupper om skolans budget möjliggör detta. Rektorn i respektive skola ansvarar för en ändamålsenlig gruppindelning av eleverna. I detta beslut fastställs inte antalet elevplatser i smågruppsundervisningen i Finno skola. Undervisningschefen beslutar i april om antalet elever i smågruppsundervisning.

 

I de skolor där det finns sammansatta klasser, bör man beakta att en sammansatt klass i regel sammanlagt kan ha högst 25 elever.

 

Oberoende det fastställda platsantalet i en årskurs/skola har ett barn alltid rätt till en plats i sin närskola. Det maximala antalet barn i årskurs 1 kan således överskridas om ett barn flyttar till skolans elevupptagningsområde.

 

Skolornas elevupptagningsområden har fastställts av nämnden Svenska rum 2.12.2020 och principer för elevantagning till den grundläggande utbildningen av nämnden Svenska rum 19.11.2015. Utifrån nämnda beslut antas eleverna till årskurs 1.

 

Mot denna bakgrund föreslås att nämnden Svenska rum fastställer antalet platser i skolorna enligt följande:

 

Alberga skola

Bemböle skola

25 (1 undervisningsgrupp)

15 (1 undervisningsgrupp)

 

 

Finno skola 

25 (1 undervisningsgrupp)

Karamalmens skola

25 (1 undervisningsgrupp)

Kungsgårdsskolan

25 (1 undervisningsgrupp)

Lagstads skola

25 (1 undervisningsgrupp)

Mattlidens skola

75 (3 undervisningsgrupper)

Rödskogs skola

15 (1 undervisningsgrupp)

Smedsby skola

25 (1 undervisningsgrupp)

Storängens skola

75 (3 undervisningsgrupper)

Vindängens skola

25 (1 undervisningsgrupp)

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format