Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 18.02.2021/Paragraf 18

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 18

Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner

 

Förslag Direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström:

 

Nämnden Svenska rum beslutar enligt kommunallagen 92 § att inte ta upp nedannämnda beslut till behandling:

 

Direktör för Svenska bildningstjänster, beslutsprotokoll

 

Personalärenden

 

01.02.2021 § 1

Ledare inom småbarnspedagogik, anställning i fast tjänst i Lagstads daghem samt Bemböle och Rödskogs förskolor, ESPOO-03-2624-20

 

10.02.2021 § 2

Lektor i finska, anställning i fast tjänst, vakansnummer 805907, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Mattlidens gymnasium. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-2487-20

 

12.02.2021 § 3

Specialklasslärare, anställning i fast tjänst, vakansnummer 949003, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Finno skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-16-21

 

12.02.2021 § 4

Timlärare i religion och historia i grundskolan, anställning i tjänsteförhållande tills vidare, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds: Storängens skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-2815-20

 

12.02.2021 § 5

Specialklasslärare, anställning i fast tjänst, vakansnummer 804906, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Finno skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-10-21

 

12.02.2021 § 6

Specialklasslärare, tjänsten lämnas obesatt, vakansnummer 801912, Finno skola. Arbetsnummer ESPOO-03-10-21

 

12.02.2021 § 7

Klasslärare, anställning i fast tjänst, vakansnummer 800950, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Smedsby skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-2843-20

 

Rektor, Karamalmens skola

 

Personalärenden

 

12.02.2021 § 1

Timlärare med klass, anställning i tjänsteförhållande för viss tid, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Karamalmens skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-2875-20

 

 

Direktioner, mötesprotokoll

 

Direktionen för Smedsby skola 20.01.2021, 1/2021

 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

 

Förslaget godkändes enhälligt.


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format