Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 15.03.2021/Paragraf 85

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


1369/00.01.03/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 85

 

 

§ 85

Esteettömyysohjelman 2017-2020 loppuraportin hyväksyminen (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Wallin Sirkku

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi esteettömyysohjelman 2017-2020 loppuraportin.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoon valtuusto hyväksyi Esteetön Espoo 2020 -ohjelman 14.11.2016. Loppuraportissa esitetään ohjelman tulokset.

 

Espoon esteettömyysohjelman tulokset ja suositukset - esteettömyyden tila, esteettömyystyön käytännöt ja kustannukset

 

Esteettömyysohjelman loppuraportti kuvaa esteettömyyden edistymistä Espoossa vuosina 2017-2020. 

 

Loppuraportin on laatinut ohjelman seurantaryhmä, johon kuuluvat toimialojen edustajien ohella vammais- ja vanhusneuvoston sekä nuorisovaltuuston edustajat. Seurantaryhmä on arvioinut esteettömyystyön toimintatapoja sekä kaupungin palveluyksiköissä saavutettuja esteettömyystuloksia ja kustannuksia.

 

Loppuraportin havaintoja ovat, että koko ohjelmakauden jatkuneella voimakkaalla kaupunkikehityksellä on ollut kaksijakoinen vaikutus esteettömyyteen; samalla kun kaupunkikeskusten laajat rakennustyömaat ja joukkoliikenneuudistus ovat heikentäneet esteettömyyttä, uusien esteettömien tilojen ja asuntojen määrä on lisääntynyt Espoossa.

 

Esteettömyyden merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy. Painopiste esteettömyyskäytännöissä laajenee rakennetusta ympäristöstä palveluiden toiminnalliseen esteettömyyteen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen esteettömyyden toteutumisen rinnalle nousevat esimerkiksi opastuksen ja saattoliikenteen kehittäminen sekä käyttäjälähtöiset toimintamallit palveluiden suunnittelussa.

 

Päätöshistoria

 

Tekninen lautakunta 17.02.2021 § 16

 

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta

1) hyväksyy osaltaan esteettömyysohjelman 2017-2020 loppuraportin

2) esittää esteettömyysohjelman 2017-2020 loppuraportin kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Käsittely Esittelijä teki kokouksessa liitteenä olevaan loppuraporttiin vähäisiä täsmennyksiä. Esteettömyysohjelman 2017-2020 loppuraportti liitetään pöytäkirjaan korjatussa muodossa.

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format