Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 29.03.2021/Paragraf 103

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Kompletterande
  Vanhusneuvoston lausunto

2274/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 103

 

 

§ 103

Espoon liittyminen WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities -verkostoon

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rysti Maria

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus  

 

vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn

Kaupunginhallitus päättää, että Espoo liittyy osaksi WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities -verkostoa.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Espoo -tarinan puolivälitarkasteluun liittyen tuli arvioida Espoon liittymistä osaksi 2010 perustettua WHO:n Global Network for Age-friendly Cities and Communities -verkostoa. Verkoston tavoitteena on yhdistää kuntia ja vastaavia yhteisöjä ympäri maailman yhteisellä näkökulmalla "tämä kunta/yhteisö on hyvä paikka ikääntyä".

 

Tavoitteena on edistää ikääntyneiden osallistumista yhteisöön ja terveellistä ja aktiivista ikääntymistä.

 

Verkostossa on mukana tällä hetkellä 1114 kuntaa/yhteisöä 44:stä valtiosta. Pohjoismaista ovat verkostossa mukana Ruotsi (5 kuntaa), Norja (3 kuntaa), Tanska ja Islanti (molemmilla 1 kunta). Suomesta verkostoon ovat liittyneet Tampere (2012), Turku (2019) ja Kerava (2020). Verkostoon liittyminen on maksutonta. Verkoston kuntien edellytetään tuottavan kuvauksia hyvistä käytänteistä ikääntyneisiin liittyen. Kuvaukset ovat luettavissa verkoston internet -sivuilla. Verkoston jäsenyyttä anotaan kaupunginjohtajan allekirjoittamalla commitment -kirjeellä.

 

Kaupungin hyvinvointityön ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.1.2020 esittää kaupunginhallitukselle Espoon liittymistä verkostoon. Espoon vanhusneuvosto ja ikääntyneiden hyvinvointityön ohjausryhmä kannattavat liittymistä verkostoon.

Vanhusneuvosto on laatinut lausunnon asiasta kaupunginhallitukselle.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format