Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 29.03.2021/Paragraf 106

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


1843/02.05.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 106

 

 

§ 106

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen ja viisivuotiaiden lasten 20 viikkotunnin maksuton varhaiskasvatus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laakkonen Marika

Bigos Lucia
Peltonen Anne
Rauman Maria

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset muutokset lasten varhaiskasvatuksesta perittäviin asiakasmaksuihin. Muutokset näkyvät liitteessä punaisella ja ne tulevat voimaan 1.8.2021.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että viisivuotiaiden lasten 20 viikkotunnin maksutonta varhaiskasvatusta jatketaan valtakunnallisen kokeilun päätyttyä 31.7.2021.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Asian käsittely lautakunnissa

 

Asia on käsitelty samansisältöisenä 10.3.2021 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa sekä 18.3.2021 Svenska rum -lautakunnassa. Lautakuntien päätökset ovat päätösehdotuksen mukaiset.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset

 

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta on vahvistettu 17.12.2020 (1052/2020).  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettu laki muuttuu 1.8.2021 alkaen siten, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan nostamalla tulorajoja. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan. Uudistuksen tarkoituksena on kasvattaa työllisyyttä ja helpottaa perheiden arkea.

 

 

 

 

Esitettävät muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tulorajoihin ja sisarusalennukseen

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymisen bruttotulorajat nousevat 1.8.2021 lukien, alla tulorajakohtainen erittely. Perhekoon ollessa enemmän kuin 6 henkilöä, tulorajaa korotetaan 189 eurolla (31.7.2021 asti tulorajan korotus on 144 euroa).

 

Nykyiset tulorajat (31.7.2021 asti)

Perhe- koko

Vähimmäis- bruttotulo €/kk

Maksu prosentti

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2

2 136

10,7

4 823

3

2 756

10,7

5 443

4

3 129

10,7

5 816

5

3 502

10,7

6 189

6

3 874

10,7

6 561

 

Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2021 alkaen seuraavat:

 

Perhe-   koko

Vähimmäis-bruttotulo €/kk

Muutos prosentti

Maksu prosentti

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

Muutos prosentti

2

2 798

28

10,7

5 485

14

3

3 610

28

10,7

6 297

16

4

4 099

29

10,7

6 786

17

5

4 588

29

10,7

7 275

18

6

5 075

29

10,7

7 762

18

 

 

Perheen toisesta kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta myönnettävä sisarusalennus nousee nykyisestä 50 prosentista 60 prosenttiin. 1.8.2021 alkaen perheen nuorimman lapsen ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen

laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

 

Lisäksi liitteeseen esitetään tehtäväksi muutama perheen tulotietojen ilmoittamiseen liittyvä tarkennus.

 

Vastaavia varhaiskasvatuksen määräytymisperusteita sovelletaan myös varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuuosuuden laskennassa.

 

Viisivuotiaiden lasten maksut

 

Viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu päättyy, mutta talousarvioon sisältyy edelleen maksuton 20 viikkotunnin varhaiskasvatus viisivuotiaille lapsille. Viisivuotiaiden maksuttomaan 20 viikkotunnin varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten asiakasmaksujen ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuuosuuden määräytymisessä noudatetaan samoja periaatteita kuin esiopetukseen liittyvässä varhaiskasvatuksessa, kuitenkin siten, että pienemmät asiakasmaksut ovat voimassa koko toimintavuoden 1.8. - 31.7.

 

Asiakasmaksujen vertailu vuosina 2018 - 2021

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

2018

 

2019

 

2020

 

1.8.2021-

Korkein perittävä kuukausimaksu

289

289

288

288

Toiseksi nuorimman lapsen maksu

145

145

144

115

Alin perittävä kuukausimaksu

27

27

27

27

 

 

Tilapäisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

Kokopäiväinen, ensimmäinen lapsi

29

29

29

29

Osapäiväinen, ensimmäinen lapsi

15

15

15

15

Kokopäiväinen, toinen lapsi

15

15

15

15

Osapäiväinen, toinen lapsi

8

8

8

8

 

 

Varhaiskasvatuksen maksutulot (M€) vuosina 2018 - 2020 ja arvio maksutuloista vuodelle 2021

 

 

Varhaiskasvatuksen maksutulot

2018

2019

2020

TA-2021

Suomenkielinen varhaiskasvatus

20,0

19,6

15,8

   17,3

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

3,1

3,0

2,4

2,8

 

Yhteensä M€

 

23,1

 

22,6

 

18,2

 

20,1

 

Vuoden 2020 varhaiskasvatuksen maksutuloihin vaikutti merkittävästi valmiuslain voimassaoloaikana 18.3. - 13.5.2020 perheille hyvitettävät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

 

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteiskäyttö

 

Pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatusta järjestetään kuntarajat ylittäen kuntien välisen sopimuksen mukaan. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan välinen sopimus koskee tilanteita, jolloin perhe muuttaa toiseen em. sopimuskuntaan. Sopimuskunnasta toiseen muuttavien perheiden lasten varhaiskasvatus järjestetään entisessä asuinkunnassa enintään muuttamista seuraavan syys- tai kevätkauden loppuun ja enintään esiopetuksen alkamiseen saakka.

 

Mikäli perhe haluaa lapsen jatkavan varhaiskasvatuksessa entisessä asuinkunnassa, perheen asuinkunta myöntää maksusitoumuksen ja perhe maksaa varhaiskasvatusmaksun lapsen varhaiskasvatuspaikan sijaintikunnalle kyseisen kunnan maksuperusteiden mukaisesti.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format