Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 29.03.2021/Paragraf 97

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

6796/01.01.01/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 97

 

 

§ 97

Perusturvajohtajan sijaisten nimeäminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laaksonen Sari

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus määrää, että perusturvajohtajan sijaisena hänen estyneenä ollessaan toimii 1.4.2021 lukien perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström ja hänen estyneenä ollessaan vs. talous- ja hallintojohtaja Olli-Pekka Luukko.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Toimialajohtajien sijaiset määrää hallintosäännön I osan 2. luvun 12 §:n mukaan kaupunginhallitus.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format