Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 12.04.2021/Paragraf 122

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 122

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 29.3.2021 § 14

Määräaikainen tehtävälisä, Rahoitus ja talous -yksikkö, Rahoitus

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 29.3.2021 § 15

Määräaikainen tehtävälisä, Hallinto ja kehittäminen -yksikkö, Viestintä -vastuuyksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 29.3.2021 § 16

Määräaikainen tehtävälisä, Henkilöstöyksikkö, Henkilöstöpalvelut, Palkanlaskenta

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 30.3.2021 § 17

Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla, Logistiikka -vastuuyksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 30.3.2021 § 18

Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla, Konsernihallinto

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 29.3.2021 § 6

Digitransformaation tuen ICT-konsultointiasiantuntijapalvelut

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 24.3.2021 § 22

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Suurpellon markkinointi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 25.3.2021 § 25

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöjen varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.3.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 25.3.2021 § 26

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilojen varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.3.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.3.2021 § 27

Espoon kaupungin sitoutuminen innovaatiotoiminnan

ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeeseen

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.3.2021 § 28

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Sarastia Oy neuvottelukunnan kokoukseen 8.4.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 6.4.2021 § 29

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahallin varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.4.2021

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.3.2021 § 13

Päätin myöntää kielilisät liitteen mukaisesti ja että mahdolliset aiemmin myönnetyt kielilisät lakkautetaan uuden kielilisän myöntämispäivästä lukien. Lisäksi päätän oikeuttaa toimialan palvelussuhdepäällikön tekemään teknisiä korjauksia tähän päätökseen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 30.3.2021 § 4

Sote-rakenneuudistus -hankkeen nykytila-analyysin hankinta

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 29.3.2021 § 11

Kunnan tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi määrääminen

 

 

Sivistystoimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 17.3.2021

 

Kulttuurilautakunnan pöytäkirja 30.3.2021

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirja 31.3.2021

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 29.3.2021 § 9

Koulu- ja päiväkotivalokuvauksen hankinta

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 7.4.2021 § 10

Viherlaakson koulun ja lukion irtokalusteiden hankinta

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 29.3.2021 § 29

Perusopetuslain 20 a §:n poikkeukselliset opetusjärjestelyt Ymmerstan koulussa

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 29.3.2021 § 30

Valtion erityisavustuksen hakeminen perusopetuksen sitouttavan

kouluyhteisötyön pilotointiin vuosille 2021-2023

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.3.2021 § 31

Korjaus päätökseen yhteistyösopimukset Suomen harrastamisen mallin pilotissa Espoossa

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 31.3.2021 § 32

Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Kirstin koulussa

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 31.3.2021 § 33

Perusopetuslain 20 a §:n mukaiset poikkeukselliset opetusjärjestelyt Espoon kaupungin yläkouluissa

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 6.4.2021 § 34

Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Matinlahden koulussa

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 8.4.2021 § 35

Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 2021-2022

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 8.4.2021 § 36

Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n johtokunnan jäsenten nimeäminen kaudelle 2021-2024

 

Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 30.3.2021 § 2

Sivistystoimen esikunnan, toimialajohdon ja toimialan yhteisten määrärahojen vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksyminen sekä määrärahasiirrot

 

Teknisen toimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 24.3.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 25.3.2021 § 7

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon Niittykummun Metropysäköinnin varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.3.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 7.4.2021 § 8

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Papinniityn Paikoitus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 1.4.2021 § 9

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Tapiolan Urheilutalo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 1.4.2021 § 10

Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 1.4.2021 § 11

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon toimistotalo Oy:n (selvitystilassa) varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 1.4.2021 § 12

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 7.4.2021 § 13

Kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuuriaukion varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 1.4.2021 § 2

Teknisen ja ympäristötoimen toimialan esikunnan käyttösuunnitelman 2021 hyväksyminen

 

 

Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 120 jälkeen.

 

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format