Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 12.04.2021/Paragraf 120

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

5663/02.08.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 120

 

 

§ 120

Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen hankesuunnitelman muuttaminen tavoitekustannuksen osalta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yrjölä Reijo

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus päättää, että Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen rakentaminen voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- yms. sopimukset solmia.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Kyseessä on Espoon kaupungin omistaman urheilupuiston alueelle toteutettava huoltorakennus, jonka tarkoituksena on palvella erityisesti tekojään ja pesäpallokentän käyttäjiä. Rakennukseen sijoitetaan pukuhuonetilat, varastotilaa sekä toimisto-kioskitila. Hankkeeseen kuuluu kentän jäädytyksen vaatima jäänhoitokoneiden halli, koneiden vaatima huoltopiha sekä kentän jäädytyslaitteen vaatima tila.

 

Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen 11.3.2019 päivätyn hankesuunnitelman tavoitekustannus on 1,0 milj. euroa (alv 0%, hintataso 99,0 / 9.2018). Investointiohjelmas­sa hankkeelle on vuosille 2019-2021 varattu 1,711 milj. euroa, josta vuodelle 2021 kohdistuu 1,2 milj. euroa. Hankkeen kustannusten toteutuma vuonna 2019 oli 0,3 milj. euroa ja vuonna 2020 0,25 milj. euroa. Vuoden 2019 aikana hanketta suunniteltiin ja Kaupunkitekniikan keskus rakennutti hankkeen esirakentamiseen liittyviä töitä. Vuoden 2020 aikana Kaupunkitekniikan keskus rakennutti hankkeen pohjarakennustyöt ja perustukset.

 

Hankkeen tavoitekustannusta esitetään nostettavaksi 1,99 milj. euroon (alv 0%, hintataso 101,0 / 1.2021). Hanke on kilpailutettu hankkeen karsintojen myötä useita kertoja, viimeksi tammikuussa 2021. Tarjouksia saatiin kolme kappaletta. Halvimman tarjouksen (1,29 milj. euroa) perusteella lasketut kustannukset ylittivät hankkeelle investointiohjelmassa varatut määrärahat 0,28 milj. eurolla.

 

Syynä investointibudjetin ylittymiseen ovat rakentamisen edelleen korkea suhdanne sekä erilaiset markkinariskit, joihin sisällytetään mm. epidemiatilanteen mahdollisia muutoksia.

 

Syynä hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitekustannusten ylittymiseen ovat hankkeen rakennusosapohjaisen kustannusarvion alakanttiin osuneet arviot erityisesti hankevarausten ja esirakentamisen mutta myös muiden rakennuskustannusten osalta. Kustannusarvion epävarmuuksia ovat lisänneet myös hankkeen jaksottaminen kahteen vaiheeseen siten, että perustukset ja muu rakennus toteutetaan erillisissä urakoissa.

 

Alkuperäisessä budjetoinnin jälkeen hankkeen kustannuksia nostivat eniten rakennusmassan ennakoitua epäedullisempi sijainti rakennuspaikalla ja sen mukaisesti rakennuksen muodon määräytyminen ajateltua monimuotoisemmaksi. Näiden kustannusvaikutuksia ei saatu enää hanketta karsimalla riittävässä määrin eliminoitua.

 

Hankkeen budjettia on edellä mainittujen syiden vuoksi jo lisätty vuoden 2021 investointiohjelmaan tasolta 1,2 milj. euroa tasolle 1,711 milj. euroa. Edelleen tarvittava 0,28 milj. euron vajeen aiheuttama investointibudjetin määrärahalisäys vuodelle 2021 arvioidaan ja esitetään seurantojen yhteydessä.

 

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22.03.2021 § 18

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto

1
hyväksyy 8.4.2019 päivätyn Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen hankesuunnitelman muuttamisen siten, että hankkeen tavoitekustannus on 1,99 milj. euroa (alv 0%, hintataso 101,0 / 1.2021),

2
ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää, että Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen rakentaminen voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- yms. sopimukset solmia.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta 07.02.2019 §6

 

Päätösehdotus Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta antaa seuraavan lausunnon 25.1.2019 päivätystä Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen hankesuunnitelmasta:

 

Huoltorakennuksen ympäristöön liittyvät rakennustyöt (esim. huoltopiha, kevyen liikenteen reitin siirto, hulevesien ohjaus yms.) tulee toteuttaa huoltorakennuksen rakentamisen yhteydessä.

 

Huoltopihan ja kevyen liikenteen väylän väliin tulee rakentaa aita turvallisuussyistä.

 

Päätös 

Liikunta- ja nuorisolautakunta:

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 08.04.2019 §29

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyy liitteenä olevan 25.1.2019 päivitetyn Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen hankesuunnitelman.

 

 

Päätös Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format