Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 19.04.2021/Paragraf 126

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bilagor
  Virkaa koskeva muutos
  Uudet virat

5596/01.01.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 126

 

 

§ 126

Viranhaltijaorganisaation muutokseen liittyvät uudet virat

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kunnas Jere

Sarekoski Kimmo

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus perustaa uudet virat ja hyväksyy virkaa koskevan muutoksen liitteiden mukaisesti.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Kaupunginhallitus antoi valmistelukehotuksen luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation uudistamiseksi 7.12.2020 § 396. Valtuusto päätti hallintosäännön muutoksista 22.3.2021 § 36.

 

Hallintosäännön mukaisessa uudessa viranhaltijaorganisaatiossa kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii uusi Elinvoiman tulosalue, jota johtaa elinvoimajohtaja.

 

Uudella kasvun ja oppimisen toimialalla toimivat mm. perusopetuksen tulosyksikkö sekä toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö. Perusopetuksen tulosyksikköä johtaa perusopetuksen johtaja ja toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikköä johtaa toisen asteen koulutuksen johtaja.

 

Uudella kaupunkiympäristön toimialalla toimii mm. ympäristökeskuksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon toiminnoista muodostuva tulosyksikkö, jota johtaa ympäristö- ja rakennusvalvontajohtaja.

 

Edellä mainitut johtotehtävät ovat uusia. Nyt kaupunginhallitus perustaa kolme uutta virkaa ja hyväksyy yhden virkaa koskevan muutoksen 1.8.2021 lukien uuden valtuustokauden käynnistyessä ja uuden viranhaltijaorganisaation aloittaessa toimintansa. Virkojen tarkat tiedot ovat päätöksen liitteissä.

 

Espoon kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista on käsitelty yhteistoimintaneuvottelussa 26.10.2020, 16.2.2021, 19.3.2021 ja 31.3.2021. Yhteistoimintaneuvotteluja jatketaan kevään 2021 aikana. Lisäksi asian valmistelua on käsitelty kaupunginhallituksen 7.12.2020 antaman valmistelukehotuksen jälkeen kaupungin ja toimialojen henkilöstötoimikunnissa.

 

Hallintosääntöä koskevien muutosten osalta johtaville viranhaltijoille on pidetty kunnallisen viranhaltijalain 23 § ja 24 § mukaiset kuulemiset ennen hallintosäännön hyväksymistä.

 

Sivistystoimen (kasvun ja oppimisen toimialan) kahden uuden tulosyksikköjohtajan virat täytettäisiin kohdennetulla kiinnostuksen osoitusmenettelyllä ja toissijaisesti julkisella haulla, mikäli kiinnostuksen osoittamiseen oikeutetut henkilöt eivät osoittaisikaan kiinnostustaan tehtävään.  Elinvoiman tulosalueen elinvoimajohtajan virka sekä teknisen ja ympäristötoimen (kaupunkiympäristön toimialan) ympäristö- ja rakennusvalvontajohtajan virka asetettaisiin julkisesti haettavaksi.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format