Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Protokoll 05.05.2021/Paragraf 49

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5888/10.03.01/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 05.05.2021 § 49

 

 

§ 49

Terijoentien katusuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lindroos Marja

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta

1) hyväksyy seuraavan katusuunnitelman:


Asemakaava-alue/
Suunnitelman nimi  Piirustus nro

Terijoentie   7584/001A


2) antaa vastaukset suunnitelmaan tehtyihin muistutuksiin liitteen mukaisesti.


Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 § ja 85 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §
Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 22 §

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Nähtävillä (15.-29.3.2021.) ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä Laakakivi-Laajalahti, eteläinen (Bredsten-Bredsvik, södra) - kaava-alueen katusuunnitelmaehdotus koskee Terijoentien (Terijokivägen) saneerausta.

 

Katusuunnitelmaehdotuksesta jätettiin 16 muistutusta.

 

Karttakuva katusuunnitelman sijainnista

 

1. Suunnitelman sisältö

 

Nykyisen tonttikadun perusparantamisen tarkoitus on kadun toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantaminen. Kadun perusparannuksen yhteydessä suunnitellaan kadulle jalkakäytävä ja kääntöpaikka. Valaistus ja kadun kunnallistekniikka uusitaan. Terijoentie on pitkään ollut asukkaiden erityisen kiinnostuksen kohde, ja vuosien ajan kaupungille on tullut useita yhteydenottoja, jossa on toivottu jalkakäytävää kadulle.

 

Nähtävilläolon jälkeen kadun suunnitelmista poistettiin erotuskaista asukkaiden toiveesta.

 

Terijoentien alustavat rakennuskustannukset ovat 560 000 €, josta HSY:n vesihuollon osuus on 190 000 €. Kadun ja viheralueiden vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin 1900 €.

 

Katusuunnitelmat ja suunnitelmaselostukset ovat liitteinä.

 

 

2. Suunnittelun kulku

 

Katusuunnitelmat on laadittu vuoden 2020-2021 aikana. Kaikille avoimen yleisötilaisuuden järjestäminen ei ollut mahdollista koronatilanteen vuoksi. Asukasvuorovaikutuksessa hyödynnettiin Otakantaa.fi palvelua. Suunnitelmaluonnosten kommentointi oli avoinna palvelussa 31.11.-9.12. välisenä aikana. Hankkeeseen liittyen tuli yhteensä 48 yhteydenottoa OtaKantaa-palvelun kautta, sähköpostitse, puhelimitse sekä Espoon kaupungin palautepalvelun kautta.

 

 

3. Nähtävillä olo

 

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan nähtävillä 15.-29.3.2020. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin Espoon kaupungin nettisivuilla 11.3., osoitteessa: https://www.espoo.fi/kuulutukset -> Katusuunnitelmat sekä kaupungin ilmoitustaululla.

 

 

4. Muistutukset

 

Katusuunnitelmaehdotuksista jätettiin yhteensä 16 muistutusta.

 

 

5. Rakentaminen

 

Kadun toteutusaikataulu ei ole tiedossa.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format