Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Protokoll 05.05.2021/Paragraf 43

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5424/02.02.00/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 05.05.2021 § 43

 

 

§ 43

Teknisen lautakunnan kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 1/2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vainio Petri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta

a.
tekee määrärahasiirrot hankkeiden välillä, liitteen Kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 1/2021 mukaisesti,

b.
esittää samalla 5,0 milj. euron lisämäärärahan lisäämistä kaupunginhallitukselle tehtäväalueelle 948 - KT - sopimusrakentaminen.

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Vuoden 2021 talousarvio sisältää talousarvion sitovuutta koskevia määräyksiä. Valtuusto on päättänyt 3.12.2020 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien yleisten teiden ja pääkatujen hankkeista Kehä I, Turunväylä, Turuntie, Kauklahdenväylä, Nupurintie, Espoonväylä ja joukkoliikenteen hankkeesta Kaupunkirata, Jokeri 1 sekä Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden investoinneista. Tekninen lautakunta on päättänyt peruskaupungin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen 949) muista työkohteista 9.12.2020.

 

Teknisen lautakunnan päätösvaltaan kuuluvien hankkeiden määrärahasiirrot ovat luonteeltaan teknisiä siirtoja ja tarkistuksia, hankkeiden määrärahankäytöstä, jolla varmistetaan investointiohjelman toteutuminen.

 

Liitteessä Kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 1/2021 on esitetty määrärahasiirrot ja lisämäärärahan, 5,0 milj. euroa, käyttö KT-sopimusrakentamiseen. Lisätty määräraha tulee myös käyttötalouteen tulona kustannuspaikalle 41301.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format