Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Protokoll 05.05.2021/Paragraf 47

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

2280/03.05.02/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 05.05.2021 § 47

 

 

§ 47

Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee kaupunkitekniikan keskuksen lakimiehen päätöstä 7.4.2021, jossa vahingonkorvausvaatimus hylättiin

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kare Aleksi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta

a.
hylkää oikaisuvaatimuksen, koska asiassa ei ole osoitettu Espoon kaupungin toiminnassa sellaista toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jonka perusteella kaupunki olisi vahingonkorvausvastuussa.

b.
antaa vastauksen oikaisuvaatimuksen tekijälle liitteen mukaisesti.

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoon kaupungille osoitetun vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijalle on koitunut omaisuusvahinko, keittiön peilin rikkoutuminen, joka olisi syntynyt kesällä 2020 samaan aikaan, kun kaupunki teki alueella kadunrakennustöitä. Hakija on arvellut hakemuksessa, että rikkoutumisen on oletettavasti aiheuttanut tienteossa ollut kaivinkone, joka liikkuessaan aiheutti hakijan rakennukseen huomattavaa tärinää.

 

Lakimies hylkäsi hakijan vahingonkorvausvaatimuksen päätöksellään 28 § 7.4.2021. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä, eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Pelkästään vahingon aiheutuminen kaupungin alueella ei siten itsessään merkitse, että kaupunki olisi vahingosta korvausvastuussa. Kaupungin kadunrakennusyksikön toimittaman louhintakonsultin lausunnon mukaan tärinää aiheuttavat työt ovat olleet hakijan kiinteistön vaikutusalueella ennen väitetyn vahingon tapahtumista eikä mittauksissa ole havaittu tärinäarvojen ylityksiä.

 

Asiassa ei ole osoitettu Espoon kaupungin toiminnassa sellaista tahallisuutta tai tuottamusta, jonka perusteella kaupunki olisi vahingonkorvausvastuussa. Asiassa saadun selvityksen perusteella vahinko ei ole ympäristövahinkolain edellyttämässä todennäköisessä syy-yhteydessä kaupungin toimintaan.

 

Päätöksestä on tehty 16.4.2021 saapunut oikaisuvaatimus.

 

Oikaisuvaatimuksessaan hakija katsoo edelleen, että kaupunki on vahingonkorvausvastuussa tapahtuneesta.

 

Kaupunkitekniikan keskuksen kadunrakennusyksiköltä saadun selvityksen mukaan telakaivinkoneen liikkuminen alueella ei ole voinut aiheuttaa hakemuksessa kuvattua vahinkoa. Kaupunki ei siten ole vastuussa vahingosta.

 

Oikaisuvaatimus on hylättävä, koska asiassa ei ole osoitettu Espoon kaupungin toiminnassa sellaista toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jonka perusteella kaupunki olisi vahingonkorvausvastuussa.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format