Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Protokoll 31.05.2021/Paragraf 79

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


7924/10.00.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 31.05.2021 § 79

 

 

§ 79

Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Nöykkiöstä New House Innovation Oy:lle, korttelin 30350 tontti 17

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laine Henry

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 5.10.2020 päättämäänsä korttelin 30350 tontin 17 (49-30-350-17) vuokrauspäätöstä New House Innovation Oy:lle tai sen perustaman yhtiön lukuun 15.12.2021 saakka entisin ehdoin.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Kuva, jossa vuokrattavan tontin sijainti on esitetty opaskartalla.

 

Aikaisempi vuokrauspäätös

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti kokouksessaan 5.10.2020 § 105 vuokrata New House Innovation Oy:lle tai sen perustaman yhtiön lukuun 30350 tontin 17 (49-30-350-17). Vuokrauspäätös on voimassa 31.8.2021 saakka.

 

Hakemus

 

New House Innovation Oy on pyytänyt 10.5.2021 päivätyllä hakemuksella vuokrauspäätöksen jatkamista 31.12.2021 saakka. Rakennusvalvontakeskuksessa on pidetty ennakkoneuvottelu 5.5.2021. Hanke on valmis jättämään rakennuslupahakemuksen toukokuun aikana päivitetyillä lupakuvilla.

 

Tiedot tontista

 

Espoon kaupunki omistaa Martinsilta I -asemakaava-alueella Nöykkiön kaupunginosan korttelin 30350 tontin 17. Korttelin asemakaavamerkintä on KTY (Liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue), e=0.60. Vuokrattavan tontin pinta-ala on 2 259 m2 ja rakennusoikeus 1 356 k-m2. Tontti on rakentamaton.

 

Tontilla on kiinteistörasite vesihuoltolinjaa varten. Tontilla aiemmin ollut tieoikeusrasite on poistettu kiinteistötoimituksella.

Kaupungin luonnonhoitoyksikkö on kaatanut tontin puuston syksyn 2020 aikana.

 

Vuokrauspäätöksen jatkaminen

 

New House Innovation Oy:llä on kohteen rakennuslupasuunnittelu käynnissä. Tämä työ on vielä kesken, mutta rakennuslapahakemus on tarkoitus jättää toukokuun aikana. Esitetään, että vuokrauspäätöstä jatketaan 15.12.2021 saakka.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 7.9.2020 § 90

Päätösehdotus             Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto vuokraa New House Innovation Oy:lle tai sen perustaman yhtiön lukuun korttelin 30350 tontin 17 (49-30-350-17).

 

Vuokrasopimuksen pääehdot:

 

1

Vuokra-aika on 30 vuotta.

 

2

Vuokra on 33 000 euroa vuodessa (perusvuokra). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2020 syyskuun indeksiluku.

 

3

Tontille on rakennettava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymään käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 949 k-m2:n suuruinen rakennus tai rakennuksia, jotka yhteensä ovat vähintään 949 k-m2:n suuruisia.

 

Mikäli vuokralainen laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta.

 

4

Vuokralainen sitoutuu olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu vuokralainen maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tontin luovutusajankohdan vuosivuokra 30kertaisena.

 

5

Vuokralainen on velvollinen selvittämään tontilla mahdollisesti sijaitsevat johdot. Mahdollisesti tarvittavista johtosiirroista ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa tontin vuokralainen.

 

6

Tontilla on vesihuoltolinja, jota varten on perustettu kiinteistörasite. Vuokralainen hyväksyy vuokrasopimuksen allekirjoittamisella 22.10.2019 allekirjoitetun rasitesopimuksen vastuut, jotka kohdistuvat vuokrattavaan tonttiin.

 

Vuokralainen on tietoinen, että tontilla on vireillä kiinteistötoimitus tontilla olevan tieoikeusrasitteen poistamiseksi.

 

7

Vuokralainen vastaa rakentamisen perustamistavasta. Vuokralaisen tulee tehdä rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat maaperäselvitykset.

 

Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien vuokrauksessa noudatettavia yleisiä ehtoja.

 

Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja

 

Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.8.2021 tai muutoin päätös raukeaa.

 

Tontinsaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen edellyttämiä lupia ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

Tontinsaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä tontin alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

 

Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun tontille on saatu rakennuslupa.

 

Tontinsaajan on esitettävä ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, että vuokrattavalle tontille toteutettavan hankkeen sisältö vastaa pääpiirteissään hakemuksessa esitettyä. Kaupungilla on oikeus jättää vuokrasopimus allekirjoittamatta, mikäli hanke merkittäviltä osin poikkeaa hakemuksessa esitetystä.

 

Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

Kaupunki ei vastaa tontinsaajalle hankkeesta aiheutuneista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että tämä päätös ei johda vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen.

 

Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus sekä tarvittaessa tekemään sen sisältöön teknisiä tai muutoin vähäisiä muutoksia.

 

Päätös                           Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Asia palautettiin jatkovalmisteluun ja sen aikana vuokrasopimukseen valmistellaan elinkustannusindeksiä paremmin kiinteistöjen hintakehitystä seuraava indeksijärjestelmä tai muu järjestely.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 5.10.2020 § 105

Päätösehdotus             Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto vuokraa New House Innovation Oy:lle tai sen perustaman yhtiön lukuun korttelin 30350 tontin 17 (49-30-350-17).

 

Vuokrasopimuksen pääehdot:

 

1

Vuokra-aika on 30 vuotta.

 

2

Vuokra on 33 000 euroa vuodessa (perusvuokra). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2020 syyskuun indeksiluku.

 

3

Tontille on rakennettava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymään käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 949 k-m2:n suuruinen rakennus tai rakennuksia, jotka yhteensä ovat vähintään 949 k-m2:n suuruisia.

 

Mikäli vuokralainen laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta.

 

4

Vuokralainen sitoutuu olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu vuokralainen maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tontin luovutusajankohdan vuosivuokra 30kertaisena.

 

5

Vuokralainen on velvollinen selvittämään tontilla mahdollisesti sijaitsevat johdot. Mahdollisesti tarvittavista johtosiirroista ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa tontin vuokralainen.

 

6

Tontilla on vesihuoltolinja, jota varten on perustettu kiinteistörasite. Vuokralainen hyväksyy vuokrasopimuksen allekirjoittamisella 22.10.2019 allekirjoitetun rasitesopimuksen vastuut, jotka kohdistuvat vuokrattavaan tonttiin.

 

Vuokralainen on tietoinen, että tontilla on vireillä kiinteistötoimitus tontilla olevan tieoikeusrasitteen poistamiseksi.

 

7

Vuokralainen vastaa rakentamisen perustamistavasta. Vuokralaisen tulee tehdä rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat maaperäselvitykset.

 

Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien vuokrauksessa noudatettavia yleisiä ehtoja.

 

Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja

 

Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.8.2021 tai muutoin päätös raukeaa.

 

Tontinsaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen edellyttämiä lupia ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

Tontinsaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä tontin alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

 

Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun tontille on saatu rakennuslupa.

 

Tontinsaajan on esitettävä ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, että vuokrattavalle tontille toteutettavan hankkeen sisältö vastaa pääpiirteissään hakemuksessa esitettyä. Kaupungilla on oikeus jättää vuokrasopimus allekirjoittamatta, mikäli hanke merkittäviltä osin poikkeaa hakemuksessa esitetystä.

 

Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

Kaupunki ei vastaa tontinsaajalle hankkeesta aiheutuneista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että tämä päätös ei johda vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen.

 

Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus sekä tarvittaessa tekemään sen sisältöön teknisiä tai muutoin vähäisiä muutoksia.

 

Päätös                           Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

Juri Aaltonen ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa: Vuokrasopimus olisi tullut hyväksyä espoolaisten kannalta reilumman vuokran indeksitarkistusehdon kanssa.

 

Eriävän mielipiteen perustelut ovat liitteessä.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format