Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Protokoll 31.05.2021/Paragraf 87

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bilagor
  16  Liitekartta
Kompletterande
  Jatkohakemus

8009/10.00.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 31.05.2021 § 87

 

 

§ 87

Keilaniemen Keilaranta 9:n kehittäminen ja Keilaranta 11:n tonttia koskevan suunnitteluvarauksen jatkaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mäkinen Antti O.

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle viimeksi 1.6.2020 jatkettua varausta, joka käsittää Keilaniemen tontin 10034/2 (Keilaranta 11) ja siihen liittyvän vesialueen (W-u) sekä liitekartassa esitetyn vesialueen Keilaranta 9:n tonttiin liittyvän toimisto- ja asuinrakennuskokonaisuuden kehittämistä ja suunnittelua varten. Varausta jatketaan 30.6.2022 saakka 1.6.2020 päätetyin ehdoin.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

 

 

Tausta

 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa yhtiönsä kautta Keilaranta 9:ssä sijaitsevan tontin, jota koskeva asemakaavanmuutos tuli voimaan vuonna 2008. Kaavamuutos mahdollistaa tontille 46 070 kem2:n liike-, toimisto- ja hotellitiloja. Rakennusoikeudesta noin 10 900 kem2 voidaan käyttää asuintilojen rakentamiseen.

 

Kaupungin ja kiinteistönomistajan kesken tehtiin kaavamuutokseen liittyvä maankäyttösopimus, jonka mukaan sopimuskorvaus oli 9 180 000 euroa. Korvaus on maksettu.

 

Kohdetta kehitettiin pitkään puhtaana toimistohankkeena (Keilaranta Tower) ja sitten toimisto-, hotelli- ja asuntohankkeena, mutta hankkeen toteuttaminen ei käynnistynyt.

 

Kaupungin omistamalla Keilaranta 11:n tontilla on puurakenteinen rakennus, joka on suunniteltu Melontakeskukseksi. Melontakeskuksen toiminnot ovat siirtyneet tontilta muualle. Kaupunki on vuokrannut tontin KOy Espoon Keilaranta 11:lle, jonka omistaja on Ilmarinen. Vuokra-aika alkoi 3.1.1996 ja päättyy 14.5.2026.

 

Keilaranta 11:n tontin kaavamerkintä on YU-v Vesiurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, kerrosluku on yksi ja rakennusoikeus 280 kem2. Tontin edustalla on merkintä W-u Vesiurheilutoimintaan varattu vesialue, alueelle saadaan rakentaa laitureita. Tontilla sijaitsevan rakennuksen kokonaisala on 490 m2.

 

Hankkeen kehittäminen

 

Ilmarinen on jatkanut Keilaranta 9:n ja 11:n hankkeen kehittämistä kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 2.12.2019 ja 1.6.2020 tekemien päätösten pohjalta.

 

Ilmarinen on toimittanut kaupungille 17.5.2021 päivätyn oheisen kirjeen, jossa yritys pyytää suunnitteluvarauksen jatkamista.

 

Ilmarinen on hakenut tontilleen ja varausalueelleen (Keilaranta 11 ja meritäyttöalue) asemakaavanmuutosta, jossa aluetta laajennettaisiin merestä täytettävälle lisämaalle. Kaavamuutoksella mahdollistettaisiin toimitilatiloja 35 000 kem2 ja asuinrakentamista noin 30 000-40 000 kem2. Kokonaisuudessaan korttelialueelle rakennettaisiin noin 65 000-70 000 kem2 toimistoja ja asuntoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 17.5.-15.6.2021.

 

Maankäytön tehostaminen on perusteltua, koska Keilaniemen metroasema sekä tulevan Raide-Jokerin pysäkit sijaitsevat lähellä. Lisäksi vireillä oleva keskuspysäköintilaitos sijaitsee tontin alapuolella.

 

Alustavasti arvioituna tontin kaavailtu täyttöalue on kaupunkirakenteellisesti perusteltu, ympäristöllisesti turvallinen sekä teknisesti kohtuullisin toimenpitein tehtävissä. Täyttöihin voitaisiin käyttää vireillä olevasta keskuspysäköintilaitoksesta syntyviä louheita. Liitekartassa vesialueelle merkitty varausalue ei tarkoita, että tämä alue kokonaan täytettäisiin, vaan rannan muotoilu tapahtuisi tämän alueen sisällä kaavaprosessin aikana.

 

Rannan täytöillä olisi saatavissa erityisen hyviä asuinpaikkoja ja erityisesti voidaan suunnitella elävää ja viihtyisää sekä korkeatasoista ja väljää rantaraittia.

 

Käynnissä oleva Keilaniemenranta-hanke on osoittanut, kuinka luontevasti ja ympäristön kannalta haitattomasti täyttöaluetta syntyy. Keilaniemenranta-hankkeen täytöissä käytettiin Keilaniemen metrokorttelin louhinnoista syntyneitä louheita.

 

Keilaniemen kehittymisestä

 

Keilaniemen ja Otaniemen eteläosan maankäyttö on kehittymässä ja tehostumassa voimakkaasti. Tähän liittyen kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 16.4.2018 Keilaniemen alueen kehittämisen tavoitteet ja teesit. Lisäksi jaosto päätti 30.4.2018 antaa valmistelukehotuksen Otaniemen Kivimies-korttelin eteläosan ja Kivimiehenrannan toteuttamiseksi.

 

Erityisesti Keilaniemen ja Otaniemen eteläosan kehittymiseen vaikut

tavat metro, Kehä I:n tunnelointi ja Raide-Jokeri. Metroliikenne käynnistyi 2017. Kehä I:n liikenne siirtyi tunneliin kesäkuussa 2019. Tunnelin päälle on rakennettu puisto. Raide-Jokeria rakennetaan ja liikenne alkaa 2024. Raide-Jokerin päätepysäkki tulee metroaseman viereen. Erityistä lisäarvoa Keilaniemen ja Otaniemen eteläosan kehittämiseen tuo naapurissa Otaniemessä toimiva Aalto-yliopisto.

 

Keilaniemessä on vireillä monia hankkeita:

 

-          Keilaniemenranta (Regenero): meritäytöt tehty, Accountor Tower ja Keilalampi-toimistorakennus peruskorjattu, Keilaniementori paviljonkeineen ja pysäköintilaitoksineen valmis; suunnitteilla 160 m korkea toimistotorni, kaksi asuinrakennusta ja Keilaniemenpromenadi

-          Keilaniemenrannan hyvinvointikeskus suunnitteilla

-          Elo, Miestentie: toimistorakennus ja hotelli rakenteilla

-          NCC Next-toimistorakennus rakenteilla (Fiskarsin pääkonttori)

-          SRV:n asuintornihankkeet metrokorttelissa suunnitteilla

-          NCC Next 2 (metrokorttelin pohjoisin tornitontti): kaavamuutos hyväksyttiin 12.5.2021 kaupunkisuunnittelulautakunnassa nähtäville asetettavaksi

-          Valokeila, Life Science Centerin laajennus rakennuslupavaiheessa

-          Valokeilanaukio, Raide-Jokerin päätepysäkin ympäristö (Regenero): osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 31.5.-29.6.2021

-          Varman puutoimistotalo (Keilaniemen Portti): kaavamuutos voimassa, sopimusvalmistelu käynnissä

-          AB Invest As:n hotelli ja toimistorakennus, suunnittelu käynnissä

-          SRV Keilalahdentien toimistohanke, selvitykset käynnissä

-          Aallon ja Senaatin Kivimiehen asuinkorttelit: kaavaehdotuksen laadinta käynnis

-          Keilaniemen keskuspysäköintilaitos (3000 autopaikkaa), maanalainen kaava voimassa, suunnittelu käynnissä.

 

Keskuspysäköintilaitoksen ensimmäisen vaiheen (1500 autopaikkaa) rakentaminen on suunniteltu käynnistyvän 2021. Ensimmäinen vaihe valmistuisi vuonna 2023.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 6.6.2016 § 65

 

Päätösehdotus  Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varaa Keskinäinen

Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle

Keilaniemestä oheiseen liitekarttaan merkitty tontti 10034/2 ja siihen liittyvä

vesialue (W-u) Keilaranta 9:ään liittyvän toimisto- ja asuinrakennuksen

kehittämistä ja suunnittelua varten.

 

Varausehdot ovat seuraavat:

1

 

Suunnitteluvaraus on voimassa 31.12.2016 saakka.

 

2

Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa selvittää

edellytykset alueen asemakaavanmuutoksen laatimiselle ja kehittää

hankkeen suunnitelmia.

 

3

Varauksensaaja laatii kaikki varausalueen asemakaavoituksen

edellyttämät suunnitelmat ja selvitykset sekä toteuttaa niihin liittyvät muut

työt. Varauksensaaja vastaa kaikista edellä mainituista suunnittelu- ja

muista kustannuksista.

 

4

Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen asemakaavallinen

toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana, valmistellaan

jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös erikseen. Tontinluovutuksen

yhteydessä suunnittelukuluja ei hyvitetä tontin hinnoittelussa.

 

5

Mikäli varauspäätös ei johda tontinluovutukseen, ei kaupunki vastaa

varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista miltään osin.

 

6

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan

raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde

kolmannelle, mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei

varauksensaaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Kaupunki ei vastaa

vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se päättää olla jatkamatta

varausta.

 

7

Kaupungilla on oikeus määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai

olla jatkamatta varausta, mikäli varausalueen suunnittelu ei etene

kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai

kaupunkia tyydyttävällä tavalla.

 

Päätös   Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 19.12.2016 § 125

 

Päätösehdotus  Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa Keskinäinen

Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 6.6.2016

§ 65 päätettyä varausta Keilaniemen tontin 10034/2 ja siihen liittyvän

vesialueen (W-u) varausta Keilaranta 9:ään liittyvän toimisto- ja

asuinrakennuksen kehittämistä ja suunnittelua varten 31.12.2017 saakka

entisin ehdoin.

 

Päätös   Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 2.10.2017 § 27

 

Päätösehdotus  Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää

 

1

jatkaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 6.6.2016 § 65 päätettyä ja 19.12.2016 § 125 jatkettua varausta Keilaniemen tontin 10034/2 ja siihen liittyvän vesialueen (W-u) Keilaranta 9:n tonttiin liittyvän toimisto- ja asuinrakennuksen kehittämistä ja suunnittelua varten 31.12.2018 saakka entisin ehdoin,

 

2

että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle varataan Keilaniemestä oheiseen liitekarttaan merkitty vesialue Keilaranta 9:n tontin kehittämiseen liittyen samoin ehdoin kuin Keilaranta 11:n tontti,

 

3

kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa käynnistämään Keilaranta 9:n ja 11:n tontin asemakaavanmuutoksen laadinta kokonaisuutena Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Rakennusosakeyhtiö Hartelan 20.9.2017 päivätyssä kirjeessä kuvaileman hankkeen kehittämistä ja suunnittelua varten ottaen erityisesti huomioon kaupungin tavoitteet Keilaniemen rantavyöhykkeen elävöittämiseksi.

 

Päätös   Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

  Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 11.2.2019 § §19

 

Päätösehdotus  Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto

 

1

jatkaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 6.6.2016 päätettyä sekä 19.12.2016 ja 2.10.2017 jatkettua varausta Keilaniemen tontin 10034/2 ja siihen liittyvän vesialueen (W-u) Keilaranta 9:n tonttiin liittyvän toimisto- ja asuinrakennuksen kehittämistä ja suunnittelua varten 31.12.2019 saakka entisin ehdoin niin, että suunnitteluvarauksen saaja on nyt Keilaranta 9:n tontin omistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen yksin,

 

 

2

jatkaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 2.10.2017 päätettyä Keilaniemestä oheiseen liitekarttaan merkityn vesialueen suunnitteluvarausta Keilaranta 9:n tontin kehittämiseen liittyen 31.12.2019 saakka entisin ehdoin niin, että suunnitteluvarauksen saaja on nyt Keilaranta 9:n tontin omistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen yksin

 

3

kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa käynnistämään Keilaranta 9:n ja 11:n tontin asemakaavan muutoksen laadinta kokonaisuutena Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen 4.2.2019 päivätyssä kirjeessä kuvaileman hankkeen kehittämistä ja suunnittelua varten ottaen huomioon kaupungin hyväksymät Keilaniemen alueen kehittämisen tavoitteet ja teesit (kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 16.4.2018) sekä tavoitteen yleisen alueellisen kalliopysäköintilaitoksen kehittämiseksi Keilaniemeen.

 

4

varauksensaaja on velvollinen osallistumaan koko Keilaniemen alueen yhteiseen visiotyöhön ja yhteisten toteutussuunnitelmien laadintaan, jotta kaupungin strategiset tavoitteet saavutetaan.

 

5

suunnittelu tulee toteuttaa siten, että rantaraitti voidaan, mikäli kaupunki myöhemmin katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi, toteuttaa es-teettä rantoja pitkin kiertäen.

 

Päätös   Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 2.12.2019 § 87

 

Päätösehdotus  Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää jatkaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 6.6.2016 päätettyä sekä 19.12.2016 ja 2.10.2017 jatkettua ja edelleen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle yksin 11.2.2019 jatkettua varausta Keilaniemen tontin 10034/2 ja siihen liittyvän vesialueen (W-u) Keilaranta 9:n tonttiin liittyvän toimisto- ja asuinrakennuksen kehittämistä ja suunnittelua varten 31.12.2020 saakka seuraavin tarkistetuin ja täydennetyin ehdoin.

 

Tarkistetut ja täydennetyt varausehdot:

 

1

Suunnitteluvaraus on voimassa 31.12.2020 saakka.

 

2

Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa kehittää varausalueen suunnitelmia alueelle laadittavaa asemakaavanmuutosta silmälläpitäen niin, että varausalueesta yhdessä Keilaranta 9:n tontin kanssa muodostuu Keilaniemen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukainen elävä ja monipuolinen sekä kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen merelle avautuva kokonaisuus. Keilaranta 9:n ja 11:n muodostaman kokonaisuuden kehittämisessä ja suunnittelussa tulee ottaa erityisesti huomioon

 

-          kaupungin hyväksymät Keilaniemen alueen kehittämisen tavoitteet ja teesit (kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 16.4.2018)

-          Keilaniemessä vireillä oleva yleinen kalliopysäköintilaitos

-          kaupungin tavoitteet rantavyöhykkeen elävöittämiseksi ja lisäksi omalta osaltaan se, että rantaraitti voidaan, mikäli kaupunki myöhemmin katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi, toteuttaa esteettä rantoja pitkin kiertäen

-          riittävän leveän kulkuyhteyden turvaaminen Valovirta-kadun kautta Keilarannanpuiston edustalle suunniteltavalle merestä täytettävälle uudelle korttelialueelle.

 

3

Varauksensaaja laatii kaikki varausalueen asemakaavoituksen edellyttämät suunnitelmat ja selvitykset sekä toteuttaa niihin liittyvät muut työt. Varauksensaaja vastaa kaikista edellä mainituista suunnittelu- ja muista kustannuksista.

 

 

4

Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontin-luovutuspäätös erikseen. Tontinluovutuksen yhteydessä suunnittelukuluja ei hyvitetä tontin hinnoittelussa.

 

5

Mikäli varauspäätös ei johda tontinluovutukseen, ei kaupunki vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista miltään osin.

 

6

Varauksensaaja on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan teettämänsä tonttia koskevat selvitykset ja tutkimukset (esimerkiksi maaperätutkimus, luontoselvitys) ja kaavoituksen tai poikkeamismenettelyn pohjana olleet suunnitelmat kaupungille korvauksetta siinäkin tapauksessa, että varaus raukeaa. Kaupungilla on oikeus hyödyntää em. asiakirjoja rajoituksitta.

 

7

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se päättää olla jatkamatta varausta.

 

8

Kaupungilla on oikeus määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta, mikäli varausalueen suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla.

 

9

Varauksensaaja on velvollinen osallistumaan koko Keilaniemen alueen yhteiseen visiotyöhön ja yhteisten toteutussuunnitelmien laadintaan, jotta kaupungin strategiset tavoitteet saavutetaan.

 

Päätös   Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 1.6.2020 § 68

 

Päätösehdotus  Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää jatkaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle 2.12.2019 jatkettua varausta Keilaniemen tontin 10034/2 (Keilaranta 11) ja siihen liittyvän vesialueen (W-u) Keilaranta 9:n tonttiin liittyvän toimisto- ja asuinrakennuskokonaisuuden kehittämistä ja suunnittelua varten 30.6.2021 saakka seuraavin tarkistetuin ja täydennetyin ehdoin siten, että varausalue laajennetaan käsittämään myös liitekartassa esitetty vesialue.

 

Tarkistetut ja täydennetyt varausehdot:

 

1

Suunnitteluvaraus on voimassa 30.6.2021 saakka.

 

2

Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa kehittää laajennetun varausalueen suunnitelmia alueelle laadittavaa asemakaavanmuutosta silmälläpitäen niin, että laajennetusta varausalueesta yhdessä Keilaranta 9:n tontin kanssa muodostuu Keilaniemen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukainen elävä ja monipuolinen sekä kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen merelle avautuva toimisto- ja asuinrakennuskokonaisuus. Keilaranta 9:n ja 11:n ja laajennetun varausalueen muodostaman kokonaisuuden kehittämisessä ja suunnittelussa tulee ottaa erityisesti huomioon

 

-          kaupungin hyväksymät Keilaniemen alueen kehittämisen tavoitteet ja teesit (kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 16.4.2018)

-          Keilaniemessä vireillä oleva yleinen kalliopysäköintilaitos

-          kaupungin tavoitteet rantavyöhykkeen elävöittämiseksi ja lisäksi omalta osaltaan se, että rantaraitti voidaan, mikäli kaupunki myöhemmin katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi, toteuttaa esteettä rantoja pitkin kiertäen

-          riittävän leveän kulkuyhteyden turvaaminen Valovirtakadun kautta Keilarannanpuiston edustalle suunniteltavalle merestä täytettävälle uudelle korttelialueelle.

 

3

Varauksensaaja laatii kaikki laajennetun varausalueen asemakaavoituksen sekä vesilupa- ja ympäristölupien edellyttämät suunnitelmat ja selvitykset sekä toteuttaa niihin liittyvät muut työt. Varauksensaaja vastaa kaikista edellä mainituista suunnittelu- ja muista kustannuksista.

 

4

Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontin-luovutuspäätös erikseen. Tontinluovutuksen yhteydessä suunnittelukuluja ei hyvitetä tontin hinnoittelussa.

 

5

Mikäli varauspäätös ei johda tontinluovutukseen, ei kaupunki vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista miltään osin.

 

6

Varauksensaaja on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan teettämänsä tonttia koskevat selvitykset ja tutkimukset (esimerkiksi maaperätutkimus, luontoselvitys) ja kaavoituksen tai poikkeamismenettelyn pohjana olleet suunnitelmat kaupungille korvauksetta siinäkin tapauksessa, että varaus raukeaa. Kaupungilla on oikeus hyödyntää em. asiakirjoja rajoituksitta.

 

7

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se päättää olla jatkamatta varausta.

 

8

Kaupungilla on oikeus määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta, mikäli varausalueen suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla.

 

9

Varauksensaaja on velvollinen osallistumaan koko Keilaniemen alueen yhteiseen visiotyöhön ja yhteisten toteutussuunnitelmien laadintaan, jotta kaupungin strategiset tavoitteet saavutetaan.

 

Päätös   Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format