Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 41

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

???7939/00.01.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.05.2021 § 41

 

 

§ 41

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 19.4.2021 kokouksen pöytäkirjan pykälien 25-28 tarkastaminen

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Käsittely Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallituksen konsernijaosto ylimääräisenä asiana tarkastaa tässä kokouksessa konsernijaoston edellisen 19.4.2021 kokouksen pöytäkirjan 25-28 pykälät, koska toinen pöytäkirjan tarkastaja ei ollut läsnä pykälien käsittelyssä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

 

 Ylimääräinen asia käsiteltiin § 31 jälkeen.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tarkasti konsernijaoston edellisen 19.4.2021 kokouksen pöytäkirjan 25-28 pykälät.

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format