Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 32

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6950/02.02.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.05.2021 § 32

 

 

§ 32

Konserniraportti 1.1 - 31.3.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mantere Janne

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tammi - maaliskuun 2021 konserniraportin tiedoksi.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 23/36. Kymmentä tavoitetta ei joko voida vielä arvioida tai tavoitteen saavuttamisessa on epävarmuustekijöitä. Kolmen tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. HUS ei ole toimittanut tavoitteisiin liittyviä tietoja (5 tavoitetta). Tavoitteet, joiden ennustetaan jäävän toteutumatta ovat HSY:n tuottavuus ja vesijohtoverkon hävikki sekä Espoon kaupunginteatterin vierailuesitysten määrä.

 

Espoon Asunnot Oy teki ensimmäisen kvartaalin aikana investointipäätökset 147 asunnosta. 1-3/2021 aikana aloitettiin 74 asunnon rakentaminen. Ennusteen mukaan 2021 vuoden aikana aloitetaan 520 asunnon rakentaminen. Vuoden 2021 ennustettujen asuntoaloitusten myötä neljän vuoden asuntoaloitusten keskiarvo nousee 407:ään, joka ylittää tavoitellun keskimäärin 400 asunnon vuosittaisen rakentamisen. 1-3/2021 aikana valmistui yhteensä 43 asuntoa. 2021 vuoden aikana ennustetaan valmistuvan yhteensä 252 asuntoa.

 

Espoon Asuntojen ensimmäisen kvartaalin liikevaihtoa nostivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vuoden lopussa valmistuneet kohteet sekä tammikuussa 2021 valmistunut Vesipirtintie 2. Asuntojen käyttöaste oli alhaisempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mutta kuukausittainen käyttöasteen kehittyminen on ollut positiivista ja maaliskuun kumulatiivinen käyttöaste nousi 98,0 prosenttiin. Koronapandemian vaikutus näkyy kuluvan vuoden siivouskustannusten ja vedenkulutuksen kasvuna. Lainoja lyhennetään vuonna 2021 yhteensä 37 miljoonaa euroa ja uusia lainoja nostetaan ennusteen mukaan 76 miljoonaa euroa.

 

Koronapandemia vaikuttaa Espoo Catering Oy:n toimintaan. Lukiot ja yläkoulut olivat etäopetuksessa 8.3. -9.4.2021. Etäopiskelijoiden määrä oli päivittäin reilut 11 000 oppilasta. Etäopiskelijoista noin puolet on hakenut lounaskassin, joiden jakeluun on osallistunut Espoo Cateringin henkilökunta. Poikkeustilan aikana Cateringin henkilöstö on siirtynyt toimipisteestä toiseen toiminnan turvaamiseksi. ISO 14001 sertifikaatti (Ympäristösertifikaatti) myönnettiin Espoo Cateringille 31.1.2021.

 

Espoo Cateringin tammi-maaliskuun liikevaihto oli yhteensä 10,5 milj. euroa (8,5). Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 10,4 milj. euroa (8,8) josta palkat ja palkkiot sekä työvoimanvuokraus yhteensä 4,6 milj. euroa (4,4) 44 %, elintarvikkeet 3,9 milj. euroa (2,8) 38 % ja vuokrat ja liiketoiminnan muut kulut 1,9 milj. euroa (1,6) 18 %. Henkilöstökulut ovat suunnitellulla tasolla ja vuokratyövoiman käytön merkittävä vähennys, -70% maaliskuussa, on tuonut tarvittavia säästöjä sekä henkilöstömäärän joustoja.  Henkilöstönsopeuttamistoimenpiteiltä on vältytty.

 

Koy Espoon Sairaalalla ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien erityisesti urakan lisä- ja muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä. Yhtiön tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

 

Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä osuudelle kahden edellisen vuoden aikana tehdyt käytettävyyttä parantavat investointihankkeet ovat takuuvaiheessa. Länsimetro Oy:n ja HKL:n välillä on käynnissä sopimusneuvottelut koskien yhteistyösopimusta LM2 valmistumisen jälkeiselle ajalle.  Sopimusvalmistelu on edennyt hyvin Q1:n aikana ja tavoitteena on saada sopimuskokonaisuus valmisteltua toimintamallin osalta valmiiksi kesään mennessä. Ympäristöseurantoja ja raportointia on jatkettu ja jatketaan viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Länsimetron asemien kaupallisten tilojen potentiaalin hyödyntämistoimet ovat käynnissä. Yleisesti korona-aika on romahduttanut LM-HKL yhteistyösopimukseen liittyvät mainonnan tulot.  Keilaniemen liiketilaan ei ole markkinoinnista huolimatta löydetty vuokralaista.

 

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius maaliskuun lopussa on n. 89 % (Q4 raportissa 85,2 %). Rakennustöiden valmius on n. 95,4 % (Q4 raportissa 91,7 %) ja taloteknisten töiden valmius 95,7 % (Q4 raportissa 91,2 %). Työmaavahvuus on 664 henkilöä ja se on ollut raportointijaksolla jokaisessa kohteessa hyvä koronaviruksesta huolimatta. Koronatapausten määrä lisääntyi hankkeessa Q1 aikana ja kaksi työmaata jouduttiin hetkellisesti sulkemaan jatkotartuntojen pysäyttämiseksi. Tilanne saatiin hyvällä yhteistyöllä ja projektinjohtourakoitsijoiden ripeällä toiminnalla hallintaan. Koronatartuntojen määrä projektissa on raportointihetkellä rauhoittunut hyvälle tasolle.

 

Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Rakentaminen ja sitä kautta suunnittelu on hyvin pitkällä, eikä sieltä odoteta enää tulevan aikatauluvaikutuksia. Hankkeen valmistumisen kannalta merkittävin riski on ollut Espoonlahden aseman rakenteiden valmistuminen ajoissa. Espoonlahden asemalla on yhteisiä rakenteita kauppakeskus Lippulaivan kanssa. Espoonlahden aseman rakennustöiden ennustetaan valmistuvan lokakuun lopussa 2021. Viivästyminen johtuu pääosin siitä, ettei Lippulaiva-hanke pystynyt luovuttamaan rakentamisvastuullaan olleita rakenteita aikataulun mukaisesti. Vaikka viive on merkittävä ja lisää riskiä koko hankkeen onnistumiselle, hankesuunnitelman mukainen aikataulutavoite ei kuitenkaan ole vaarassa.

Koy Espoon sotekiinteistöjen ja Koy Espoon koulu- ja päiväkotitilojen kokonaistuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koy Espoon koulu- ja päiväkotitilat nostavat tulevina vuosina lisää lainaa Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta sekä Laajalahden koulun ja Tuomarilan koulun peruskorjauksia, joten yhtiön lainakanta tulee kasvamaan. Kyseiset peruskorjaukset ovat myös yhtiön merkittävimmät investoinnit.

 

Omnian opiskelijat ja henkilöstö ovat pääsääntöisesti jatkaneet etätoimintaa koronapandemian johdosta. Valmistuvien tai erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamista on tuettu mahdollistamalla lähiopintojen jatkuminen. Koulutus- ja opiskelijapalveluiden toiminta on toteutunut vuosineljänneksen osalta tavoitteen mukaisesti. Niin ikään opiskelijahaku sekä opiskelijaksi ottaminen ovat edenneet suunnitellusti. Merkittävin toiminnallinen muutos on ollut yksilömuotoisen kuntouttavan työtoiminnan (aikuisten työpajat) siirto Espoon kaupungilta Omniaan liikkeenluovutuksella, jonka yhteydessä Omniaan siirtyi yhteensä 46 työntekijää 1.3.2021 lähtien. Hanke-, projekti- ja kehittämistoiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Omnialle vuodelle 2021 asetetut taloudelliset tavoitteet ennustetaan saavutettavan, mikäli haettavaa valtion-osuusrahoitusta saadaan suunnitellusti. Maksuvalmius (kassavarat) on hyvä, eikä lainarahoitukselle ole tarvetta.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format