Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 37

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

7747/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.05.2021 § 37

 

 

§ 37

Edustajan määrääminen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Pesonen Tiina

Penttinen Jukka
Kujala Riina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän 26.5.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen ruotsinkielisten palvelujen kehittämispäällikkö Ida Stolt-Haglundin,

2
antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi
- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2020 vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus
- merkitään tarkastuslautakunnan arviointikertomus tiedoksi
- hyväksytään poistosuunnitelman täydentäminen
- merkitään talousarvion seurantaraportti tammikuu-maaliskuu 2021 tiedoksi
- hyväksytään 130 000 euron lisäys vuoden 2021 investointitalousarvioon
- esittää hallitukseen Leea Melliniä (Kok.),
- päättää muut asiat kokouskutsun esityslistan mukaisesti.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 26.5.2021 klo 16.30 alkaen.

 

Kuntayhtymän tehtävänä on harjoittaa sellaista kansanopistotoimintaa, jonka voimassa oleva lainsäädäntö kansanopistosta mahdollistaa.

 

Kuntayhtymän jäsenkunnat, äänivalta ja osuudet ovat seuraavat:

 

 

 

Jokainen jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden jäsenen sekä tälle varajäsenen. Jäsenkuntien äänioikeus jakautuu kunnan osuuksien mukaisesti.

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat

 

Kokouksessa käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020, poistosuunnitelman täydennys, talousarvion seurantaraportti tammikuu - maaliskuu 2021, talousarvion muutos 2021 sekä hallituksen uuden jäsenen valinta.

 

Tilinpäätös vuodelta 2020, tilintarkastus- ja arviointikertomus sekä tilikauden tuloksen käsittely

 

Syksyllä pitkien linjojen opiskelijamäärä laski 75 opiskelijaan, kun sen edellisenä syksynä oli ollut 97. Lyhytkursseihin oli kiinnostusta, mutta koronaepidemian takia niitä ei voitu järjestää suunnitellusti.

 

Samkommunen för Västra Nylands Folkhögskola kuntayhtymä sai valtionosuutta 4291 opintoviikosta (4768 opintoviikkoa 2019). Yhteensä valtionosuuksia saatiin 738 751 euroa. Omistajakuntien maksuosuudet olivat yhteensä 85 000 euroa. Lisäksi oppilaitos sai valtion covid-erityisavustusta 88 656 euroa. 

 

Vuoden 2020 talous toteutui talousarvion mukaisesti. Toimintatulot olivat yhteensä 1 399 437 euroa ja toimintamenot 1 360 213 euroa. Henkilöstökulut olivat 913 521 euroa, joka on 67 % kokonaiskustannuksista. Edelliseen vuoteen verrattuna säästöjä saatiin mm. henkilöstömenoissa sekä hankinnoissa. 

 

Tilikauden tulos oli 34 630 euroa. Poistot olivat yhteensä 85 648 euroa. Tilikauden alijäämä on -31 853,62 euroa, joka esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien ali/ylijäämätilille. 

 

Vuoden 2020 investoinnit olivat yhteensä 15 404 euroa. Kassavarat vuoden lopussa olivat 570 838 euroa ja maksuvalmius 153 päivää.

 

Tarkastuskertomuksessa todetaan kirjanpidon antavan oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, taloudesta, talouden kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

 

Poistosuunnitelman täydennys

 

Poistosuunnitelmaa esitetään muutettavaksi taideateljeen osalta 20 vuodeksi nykyisen 30 vuoden poistoajan sijaan. Muutos on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukainen.

 

Talousarvion seurantaraportti tammikuu - maaliskuu 2021

 

Seurantaraportista voidaan todeta alkuvuoden talouden toteutuneen hyvin lähellä talousarviota. Tulos ajalta 1-3 2021 on -10.185 euroa, kun talousarviossa se on -28.200 euroa.

 

Talousarvion muutos 2021

 

Talousarvion investointiohjelmaan esitetään 130 000 euron lisäystä, joka käytettäisiin asuntolatalo D:n kunnostamiseen ja kalusteiden hankintaan. Asuntolan osalta on saatu huonoa palautetta opiskelijoilta ja kiinteät kalustus sekä kalusteet eivät ole enää hyväksytyllä tasolla. Investointi rahoitetaan aiempien vuosien ylijäämällä.

 

Hallituksen uuden jäsenen valinta

 

Espoon kaupungin tarvitsee esittää uusi hallituksen jäsen jäljelle olevalle toimikaudelle, joka päättyy 31.12.2021. Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan kokoomus esittää nimettäväksi henkilön hallitukseen. Päätös on tämän mukainen.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format