Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 24.05.2021/Paragraf 189

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

7701/02.08.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 24.05.2021 § 189

 

 

§ 189

Veräjäpellon siirtokelpoisen koulun siirto Vanttilan koulun lisätiloiksi tarvittavine rakennustöineen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yrjölä Reijo

Martinsen Kimmo

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus

1
hyväksyy Veräjäpellon siirtokelpoisen rakennuksen siirtämisen Vanttilan koulun lisätiloiksi sisältäen tarvittavat oheistyöt selostusosassa kuvatusti,

2
päättää, että Veräjäpellon siirtokelpoisen rakennuksen siirto ja rakentaminen voidaan käynnistää ja solmia hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- yms. sopimukset.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Kaupunginhallitukselle päätettäväksi tuotavan hankinnan kohteena on Veräjäpellon siirtokoulun siirto Vanttilan koulun tontille perustamis- ja tarvittavine muine rakennustöineen.

 

Sivistystoimi on tuonut esiin, että Vanttilan koulun oppilaaksi-ottoalueen oppilasmäärät ovat merkittävästi kasvaneet syksyllä alkavan lukuvuoden aloittavien oppilaiden osalta. Oppilasmäärää ei ole mahdollista sijoittaa muihin kouluihin.

 

Veräjäpellon siirtokoulu jää tarpeettomaksi nykyisessä sijaintipaikassaan Leppävaarassa. Vanttilan koulun alueella on sivistystoimen mukaan suuri tarve lisäoppilaspaikoille. Sivistystoimi on esittänyt, että Veräjäpellon siirtokoulu siirretään Vanttilan koulun tontille pitkäaikaiseen käyttöön.

 

Siirtohankkeen kustannukset, lunastushinta ja maksettavat ulkoiset vuokrat huomioidaan sivistystoimelta perittävässä toimitilavuokrassa, johon sivistystoimi on sitoutunut.

 

Tilapalvelut on kilpailuttanut hankinnan minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien 2330/3028 kesken (osa-alue 1). Hankinta on tehty avoimesti ja syrjimättömästi sekä kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti.

 

Määräaikaan 26.4.2021 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti Elementit-E Oy (1071336-2).

 

Elementit-E Oy:n tarjous oli 3 807 867,00 euroa (alv 0%).

 

Hankinta kohdistuu investointiohjelman kustannuspaikalle "Siirtokelpoisten toimitilojen perustukset ja pihatyöt", jolle on varattu vuoden 2020 investointiohjelmassa 2 milj. euroa. Hankkeen kustannukset ovat hankinnan yhteydessä osoittautuneet arvioitua korkeammiksi ja ylittävät noin 2 milj. euroa kustannuspaikalle varatun määrärahan.

 

Siirtokoulun oppilaspaikan arvioitu hinta investointina vastaa noin 16 000 euroa (alv 0%), joka on alle puolet uuden vastaavan koulurakennuksen oppilaspaikan hinnasta ja on linjassa kaupungin taloudellisten tavoitteiden kanssa. Siirrettävän koulurakennuksen on alun alkaen suunnitellut ja rakentanut Elementit-E Oy. Se on Kuntarahoitus Oyj:n leasing-rahoittama ja lunastettava arviolta vuonna 2024 Espoon kaupungille.

 

Hankintaan sisältyy mm. Vanttilan koulun piha-alueelle tehtävät maanrakennus-, alue-, piha- ja perustustyöt sekä siirtokelpoisen rakennuksen järjestelmien irtikytkentä, tilaelementtien suojaus, siirto, siirron jälkeiset saumaukset, LVVS-kytkennät, vesikatto-

LVIA-, sähkö-, teletyöt, luokkahuoneiden muutokset, jätekatoksen rakentaminen, huoltoporras uusine jäte/rullakkotiloineen sekä uusi lämmönjakohuonetiloineen paikalla rakennettuna, katoksen rakentaminen sekä uusien pysäköintipaikkojen sekä liittymien rakentaminen.  Lisäksi urakkaan kuuluu mm. vuokrakohteen vanhojen anturoiden ja jätekatoksen purkaminen, pihavalaisimien sekä valomastojen ja pihavarusteiden purku Veräjäpellon koulutontilla.

 

Hankkeelta puuttuva määräraha esitetään järjestettäväksi investointiohjelman puitteissa tapahtuvin määrärahasiirroin syksyn 2021 osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format