Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 24.05.2021/Paragraf 190

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 190

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 17.5.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.5.2021 § 55

Uudenmaan omistajavaihdoshankkeen kumppanirahoitus vuosina 2021 - 2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 12.5.2021 § 56

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Sarastia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.5.2021

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja 10.5.2021 (Hankinta-asiat) § 21

Ulkomaisten aikakausilehtien digitaalinen palvelu, optiokauden käyttöönotto 2.8.2021 - 1.8.2022

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja 10.5.2021 (Hankinta-asiat) § 22

Näytteenotto- ja analysointipalvelujen hankinta

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja 10.5.2021 (Hankinta-asiat) § 23

Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisut palveluina Espoon kaupungille

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja 12.5.2021 (Hankinta-asiat) § 24

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ulkovalaistuksen ylläpitourakka

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 20.5.2021 § 20

Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstötoimikunnan työnantajajäsenten nimeämisen tarkistus toimikaudella 2018-2021

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 10.5.2021 § 10

Oikeudellisen vuokratyövoiman hankinta

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 11.5.2021 § 11

Sopimusmuutos koskien Ison Omenan terveysasemapalveluiden hankintaa

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 11.5.2021 § 12

Hoitohenkilöstön hankintaa koskeva hankintapäätös

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 17.5.2021 § 13

Palvelumuotoilupalvelun lisähankinta

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 1.5.2021 § 8

Veteraanien ulkomaan kuntoutusrahojen jako vuonna 2021

 

Sivistystoimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirja 5.5.2021

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 11.5.2021 § 27

Harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien maksaminen sivistystoimen esikunnassa 1.1.2021 lukien / uudelleen kohdennus

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 11.5.2021 § 28

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2020-2021 allekirjoituspöytäkirjaan perustuva 0,3 %:n suuruinen henkilökohtainen lisä 1.4.2021 lukien / sivistystoimen esikunta

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 11.5.2021 § 29

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020-2021 allekirjoituspöytäkirjaan perustuva henkilökohtainen lisä 1.4.2021 lukien / sivistystoimen esikunta

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 11.5.2021 § 30

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sivistystoimen talousyksikössä

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.5.2021 § 47

Osallistuminen DigiOne-kehittäjäkuntien ESR-hankehakemukseen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 19.5.2021 § 48

Päätös Kansaneläkelaitoksen ja Espoon kaupungin välillä tehtävästä sopimuksesta lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta

 

Teknisen toimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 5.5.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 4.3.2021 § 5

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ii luvun 10 §:n 1

momentin mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 6.5.2021 § 8

Teknisten sopimuksen 9 § 2:n momentin mukaiset määräaikaiset

tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset teknisen ja ympäristötoimen

toimialalla

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 6.5.2021 § 10

Harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien maksaminen kunnallisen

yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla teknisen ja

ympäristötoimen toimialalla

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 11.5.2021 § 11

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2021 - 2021 allekirjoituspöytäkirjaan perustuva 0,3 % henkilökohtainen lisä 1.4.2021 lukien/tekninen ja ympäristötoimi

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 6.5.2021 § 12

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020-2021

allekirjoituspöytäkirjaan perustuva henkilökohtainen lisä 1.4.2021 lukien/

tekninen ja ympäristötoimi

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 11.5.2021 § 34

Kaupungin massakoordinaatiota tukevan työryhmän perustaminen

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 14.5.2021 § 35

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Soukan Liiketalon varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.5.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 14.5.2021 § 36

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Olarin Palvelukeskuksen varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.5.2021

 

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format