Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 58

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 58

Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner

 

Förslag Direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström:

 

Nämnden Svenska rum beslutar enligt kommunallagen 92 § att inte ta upp nedannämnda beslut till behandling:


Direktör för Svenska bildningstjänster

 

Personalärenden

 

21.5.2021 § 31

Harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien maksaminen ruotsinkielisten sivistyspalveluiden tulosyksikössä 1.1.2021 lukien

 

21.5.2021 § 32

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020-2021 allekirjoituspöytäkirjaan perustuva henkilökohtainen lisä 1.4.2021 lukien / ruotsinkielinen sivistystoimen tulosyksikkö

 

24.5.2021 § 33

Timlärare i religion och historia i grundskolan, anställning i tjänsteförhållande tills vidare, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds: Storängens skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-2815-20

 

27.5.2021 § 34

Ändring av tjänsteutövningsskyldigheten, specialklasslärare Mattlidens skola

 

27.5.2021 § 35

Ändring av tjänsteutövningsskyldigheten, speciallärare Boställsskolan och Kungsgårdsskolan

 

31.5.2021 § 36

Klasslärare, tjänsten lämnas obesatt, vakansnummer 800926, Finno skola, Resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-841-21

 

31.5.2021 § 37

Lektor i hälsokunskap och gymnastik i grundskolan, fast tjänsteförhållande, tjänsten lämnas obesatt, vakansnummer 801440, Storängens skola, arbetsnummer ESPOO-03-916-21

 

Allmänna ärenden

 

17.5.2021 § 1

Beslut om avtal om rätt att använda utrymmen i Mattlidens skola

 

24.5.2021 § 4

Avtal om övningsdaghemssamarbete med Åbo Akademi

 

27.5.2021 § 5

Fortsättning av avtalsperioden med de serviceproducenter som får understöd för anordnande av eftermiddagsverksamhet till slutet av läsår 2021-2022

 

Förvaltningschef

 

Allmänna ärenden

 

21.5.2021 § 2

Invånaranvändning av skolornas lokaliteter 2021-2022

 

 

Rektor, Finno skola

 

Personalärenden

 

27.5.2021 § 1

Specialklasslärare, anställning i tjänsteförhållande för viss tid, vakansnummer 801934, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Finno skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-1024-21

 

27.5.2021 § 2

Klasslärare, anställning i tjänsteförhållande för viss tid, vakansnummer 800971, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Finno skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-849-21

 

27.5.2021 § 3

Timlärare i teknisk slöjd i grundskolan, anställning i tjänsteförhållande för viss tid, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Finno skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-855-21

 

27.5.2021 § 4

Timlärare med specialklassundervisning, anställning i tjänsteförhållande för viss tid, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Finno skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-847-21

 

 

Rektor, Mattlidens gymnasium

 

Personalärenden

 

27.5.2021 § 8

Timlärare i huvudsyssla i musik i gymnasiet, anställning i tjänsteförhållande för viss tid, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Mattlidens gymnasium. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-889-21

 

8.6.2021 § 9

Biträdande rektor, anställning i tjänsteförhållande för viss tid, vakansnummer 804981, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Mattlidens gymnasium. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-1231-21

 

 

Rektor, Storängens skola

 

Personalärenden

 

31.5.2021 § 6

Lektor i matematik, anställning i tjänsteförhållande för viss tid, vakansnummer 803962, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Storängens skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-735-21

 

4.6.2021 § 7

Timlärare i samhällslära, anställning i tjänsteförhållande för viss tid, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Storängens skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-1258-21

 

9.6.2021 § 8

Speciallärare, anställning i tjänsteförhållande för viss tid, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Storängens skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-1405-21

 

 

Direktioner, mötesprotokoll

 

Direktionen för Smedsby skola 20.5.2021, 2/2021

Direktionen för Vindängens skola 20.5.2021, 1/2021

 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

 

Förslaget godkändes enhälligt.


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format