Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 49

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

8449/03.00.00/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 10.06.2021 § 49

 

 

§ 49

Avgiftsfritt studiematerial i enlighet med läropliktslagen för studerande som inleder sina studier i Esbo stads gymnasier hösten 2021

 

Beredning och upplysningar:

Saloranta-Eriksson Outi

Erma Tapio

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Nämnden Svenska rum beslutar att förutom de studerande som omfattas av läropliktslagen har också de studerande som inleder sina studier läsåret 2021-2022 rätt till de läromedel som gymnasiet avgiftsfritt erbjuder studerandena enligt följande:
- studeranden har läsåret 2020-2021 studerat i en utbildning som förbereder för gymnasieutbildning, i utbildning som förbereder för yrkesutbildning eller i påbyggnadsundervisning efter grundskolan
- studeranden har genomfört grundläggande utbildning under läsåret 2020-2021 och efter det varit utan studieplats
- studeranden har studerat i förberedande utbildning inför den grundläggande utbildningen läsåret 2020-2021.

Läromedlen är avgiftsfria fram till slutet på det kalenderår då studeranden fyller 20 år eller tills hen tidigare slutför en examen på andra stadiet, förutsatt att studierna framskrider enligt den individuella studieplanen. Det är inte möjligt att förlänga den avgiftsfria tiden.

Dessutom beslutar nämnden Svenska rum att en ungdom, som inleder studier i Yrkesinstitutet Prakticum, är berättigad till avgiftsfritt studiematerial i situationer som nämns ovan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

I läropliktslagen (1214 /2020), som träder i kraft 1.8.2021, har läroplikten utvidgats till att gälla också utbildning efter den grundläggande utbildningen. Lagen tillämpas inte på personer vars läroplikt enligt lagen om grundläggande utbildning tagit slut före 1.1.2021. Lagen tillämpas med andra ord för första gången på de läropliktiga som våren 2021 går i årskurs 9 av den grundläggande utbildningen (huvudsakligen födda 2005).

 

Enligt 17 § i läropliktslagen är läromedel som behövs vid undervisningen samt arbetsredskap, arbetsdräkter och arbetsmaterial avgiftsfria.  I regel är all utbildning avgiftsfri men avgifter kan tas ut för frivilliga verksamheter som kompletterar studierna (såsom resekostnader för utflykter och inträdesavgifter).

 

I Esbo söker sig varje år förutom elever som avslutat årskurs 9 också äldre elever (nu i regel 2004 födda)  till gymnasierna. Dessa elever har innan de söker sig till studier på andra stadiet studerat föregående år i påbyggnadsundervisning, i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning eller i utbildning som förbereder för yrkesutbildning. De omfattas inte av läropliktslagen. Dessutom kan enstaka studerande som inte har läroplikt inleda gymnasiestudier. Detta kan till exempel gälla sådana som fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen hösten 2020 och efter det inte haft en studieplats på andra stadiet, eller studerande som studerat i förberedande utbildning inför den grundläggande utbildningen, men som inte har läroplikt enligt läropliktslagen.

 

Den avgiftsfria utbildningen enligt läropliktslagen gäller inte ovannämnda studerande.  Detta skapar en situation där majoriteten av de studerande som inleder gymnasiestudier nästa höst får avgiftsfria studiematerial (såsom läroböcker, licenser, dator), medan en del själva måste skaffa dem på egen bekostnad.

 

Ledningen för bildningssektorn i huvudstadsregionen bestämde på sitt sammanträde 31.3.2021 att de avgiftsfria läromedlen ska erbjudas också dem som övergår till studier på andra stadier på hösten efter förberedande utbildningar eller tilläggsutbildning.

 

I Esbo har man uppskattat att antalet studerande av det ovannämnda slaget uppgår till ungefär 100, av vilka omkring hälften torde inleda gymnasiestudier. Kostnaderna per studerande för höstterminen 2021 är inom den finska gymnasieutbildningen ungefär 1 090 euro och inom den svenska gymnasieutbildningen ungefär 1 180 euro. I tilläggsbudgeten för 2021 reserveras anslag för dessa kostnader.

 

Ärendet behandlas i finska utbildnings- och dagvårdsnämnden 9.6.2021.

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format