Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 50

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8290/02.05.00/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 10.06.2021 § 50

 

 

§ 50

Prislista för fakturering av småbarnspedagogik i Esbo från och med 1.8.2021

 

Beredning och upplysningar:

Laakkonen Marika

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Nämnden Svenska rum beslutar om prislistor för fakturering av småbarnspedagogik i Esbo att gälla från och med 1.8.2021, enligt bilagor.

 

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse Esbo fakturerar utomstående kommuner för barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet i Esbo. Kostnaderna enligt prislistan uppbärs av kommuner, med vilka enskilda avtal uppgjorts eller kommuner som beviljat betalningsförbindelse åt kunden. För tjänsten faktureras de verkliga kostnader som uppstått av den småbarnspedagogiska verksamheten.

 

Huvudstadsregionens kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda) har gemensamt fastställt principer för hur kostnaderna som faktureras ska definieras. Som beräkningsgrund används ifrågavarande stads egna bokslutskostnader från året innan, från vilka avdras de klientavgifter kommunen erhållit. Kostnaderna omvandlas till innevarande års nivå med hjälp av undervisningsväsendets prisindex. Prislistan är i kraft tills vidare. Förändringar i prislistan tas till behandling och för godkännande av nämnderna.

 

Beräkningsgrunden för prislistan som gäller för övriga kommuner är densamma förutom att klientavgifterna inte avdras från bokslutskostnaderna.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format