Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 52

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


2291/02.05.01/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 10.06.2021 § 52

 

 

§ 52

Statsfinansierade projektet för engagerande arbete i skolgemenskapen under läsåret 2021-22

 

Beredning och upplysningar:

Saloranta-Eriksson Outi

Enbacka Heidi
Lostedt Marika

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum beslutar att öka antalet timmar i årskurserna 7-9 i Mattlidens skola, Lagstads skola och Storängens skola med sammanlagt 0,5 årsveckotimmar/skola under läsåret 2021-2022 inom ramen för det statsfinansierade projektet för engagerande arbete i skolgemenskapen.  Resursen används enligt plan som görs upp skolvis.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

Redogörelse

Utbildnings- och kulturministeriet (UKM) har 12.5.2021 beviljat specialunderstöd till Esbo stads resultatenheter Svenska bildningstjänster och Suomenkielinen opetus för pilotprojekt med engagerande arbete i skolgemenskapen. Syftet med det engagerande arbetet i skolgemenskapen är att skapa en nationell modell för att förebygga och minska skolfrånvaron samt stöda elevernas förankring till skolan. Den nationella modellen utarbetas utgående från den pilotverksamhet som sker på kommunernas undervisningsväsendes nivå genom att utveckla administrativa, strukturella och pedagogiska lösningar som möjliggör ett engagerande arbete i skolgemenskapen. Målgruppen för pilotprojekten är elever i årskurs 5-9 och skolpersonalen som arbetar med dem. Utvecklingen av det engagerande arbetet i skolgemenskapen är en del av genomförandet av undervisnings- och kulturministeriets handlingsprogram mot mobbning. Statsunderstödet gäller verksamhet under läsåren 2021-23. Pilotverksamheten i kommunerna ska förverkligas under år 2021-22.

En del av statsunderstödet kan användas för att i årskurserna 5-9 utvecklas modeller att främja målen för engagerande arbete i skolgemenskapen genom att arbeta med grupper med t.ex. gruppsamhörighet, övning i emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter samt förebyggande av mobbning genom att öka antalet timmar i årskurserna enligt utbildningsanordnarens beslut. Esbo stad har i sin ansökan anhållit understöd för att öka antalet timmar i årskurserna 7-9 för detta ändamål. Det beviljade statsunderstödet för denna del av projektet utgör för de svenskspråkiga skolornas del 19?000€ (inkl. 20% egenfinansieringsandel), som motsvarar 0,5 årsveckotimmar/skola för en hel årskurs. Denna resurs riktas till Mattlidens, Lagstads och Storängens skola att utveckla grupptimmarna i årskurserna 7-9 enligt skolvis plan.  

Genomförande av grupptimmarna i projektet innebär att antalet timmar i timfördelningen, som Nämnden Svenska rum fastställt (25.4.2019, 39§), behöver ökas tillfälligt och förutsätter därför att ärendet behandlas i nämnden. Antalet timmar i årskurs 7-9 ökas med sammanlagt 0,5 årsveckotimmar/skola i Mattlidens skola, Lagstads skola och Storängens skola tillfälligt för läsåret 2021-2022. Skolan riktar resursen enligt skolvis plan för att främja gruppsamhörighet i skolgemenskapen.

Utöver utveckling av grupptimmar för att främja samhörighet mm. innefattar statsunderstöds projektet övriga åtgärder som t.ex. anställning av tre handledare för att stöda övergångar och utveckla samarbete mellan eleverna i årskurserna 5, 6 och 7.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format